Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Kampania informacyjno-edukacyjna „Udar – liczy się każda minuta!”

Kampania „Udar – liczy się każda minuta!” dotyczy jednego z głównych problemów zdrowotnych naszych czasów jakim są udary mózgu a jej celem jest objęcie mieszkańców Poznania działaniami edukacyjnymi w zakresie znajomości czynników ryzyka, profilaktyki udarów mózgu, umiejętności rozpoznawania jego objawów i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia udaru.
Udar mózgu to nagłe wystąpienie objawów spowodowanych zaburzeniem krążenia krwi w mózgu. Tylko znajomość objawów udaru mózgu i wiedza jak postępować w przypadku ich wystąpienia daje szansę na wczesne rozpoznanie wystąpienia choroby, podjęcie odpowiedniego leczenia i w efekcie ratowania życia i zdrowia chorych.
Każdy może doznać udaru mózgu, który jest stanem zagrażającym życiu. Osoba z objawami udaru mózgu wymaga bezwzględnie natychmiastowego przyjęcia do szpitala, najlepiej do oddziału udarowego.
Podczas działań kampanii będziemy uświadamiać mieszkańców Poznania jak szczególną rolę warunkującą przeżycie i możliwość odpowiedniego leczenia chorego z udarem mózgu spełnia czas od wystąpienia pierwszych jego objawów do dotarcia do specjalistycznego ośrodka udarowego. Czas na rozpoczęcie leczenia jest ograniczony, a szybkie podjęcie postępowania medycznego daje ci szansę na wyjście z choroby i uniknięcie trwałego inwalidztwa lub śmierci.

LICZY SIĘ KAŻDA MINUTA – przyśpieszenie leczenia o 1 minutę to jeden dzień życia dłużej.

Nie zwlekaj! Mózg nie poczeka!

Inauguracja kampanii odbędzie się on-line w Europejskim Dniu Profilaktyki Udarowej – 10 maja 2020 roku – na stronie internetowej i FB naszej Fundacji.

Organizatorem kampanii „Udar – liczy się każda minuta!” jest Fundacja PETRA senior,
partnerami są Fundacja Akceptacja oraz Stowarzyszenie Afazja.
Patronat merytoryczny nad kampanią objął Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Poznań oraz Magazyn MY60+

Serdecznie zapraszamy do śledzenia wydarzeń kampanii na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku naszej Fundacji.

Zapraszamy także do udziału w Quzie wiedzy o udarze mózgu, który możecie rozwiązać po kliknięciu na poniższy baner:

Zależy nam, aby kampania „Udar – liczy się każda minuta” dotarła do możliwe największej liczby osób . Zachęcamy wszystkich do pobierania materiałów edukacyjnych i udziału w quzie wiedzy o udarze mózgu. Prosimy także o udostępnianie informacji o kampanii oraz materiałów edukacyjnych. Istnieje także możliwość udostępnienia osobom zainteresowanym gotowych – wydrukowanych już materiałów edukacyjnych – plakatów i ulotek – oraz gadżetów promujących kampanię.

Planowane wydarzenia w ramach kampanii „Udar – liczy się każda minuta”

– inauguracja profilaktycznej kampanii edukacyjno- informacyjnej on-line w dniu 10 maja 2020 r.

– spotkanie z neurologiem oraz działania edukacyjne dla dzieci i rodzin z zakresu profilaktyki udarów mózgu, umiejętności rozpoznawania jego objawów i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia udaru realizowane w przestrzeni miejskiej Miasta Poznania,

– happening profilaktyczny oraz działania edukacyjne z zakresu profilaktyki udarów mózgu, umiejętności rozpoznawania jego objawów i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia udaru podczas Poznańskiego Dnia Organizacji Pozarządowych,

– warsztaty z neurologiem oraz inne działania edukacyjne z zakresu profilaktyki udarów mózgu, umiejętności rozpoznawania jego objawów i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia udaru dla seniorów podczas targów senioralnych Viva Seniorzy,

– warsztaty edukacyjno – profilaktyczne prowadzone przez neurologa dla seniorów z poznańskich Klubów Seniora, które nawiązywać będą do Światowego Dnia Udaru Mózgu, obchodzonego każdego roku w dniu 29 października.

Kampania „UDAR – liczy każda minuta” jest współfinansowana ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Do pobrania:
plakat
ulotka