Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Klub Seniora „Pauza”

Plakat informuje o możliwości korzystania z zajęć w Klubie Seniora "Pauza"