Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Opieka wytchnieniowa – poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów faktycznych i członków rodzin osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności