Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego

Celem realizowanego zadania jest wspieranie aktywności społecznej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców powiatu poznańskiego, poprzez prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego.

W ramach działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego na terenie 3 gmin objętych zadaniem (Stęszew, Murowana Goślina, Swarzędz) zostaną zorganizowane i przeprowadzone warsztaty dla seniorów.

W każdej z gmin objętych zadaniem zorganizowane i przeprowadzone zostaną po 2 warsztaty:

1)     Trening pamięci na wesoło – jak zadbać o swoje funkcje poznawcze – warsztaty z elementami wykładu o funkcjach poznawczych.

2)     Nie ze mną te numery – warsztat dotyczący praktycznych aspektów przestrzegania zasad bezpieczeństwa związany z zapobieganiem przed oszustwami, kradzieżami, wyłudzeniem pieniędzy czy też ochroną przed kradzieżą tożsamości.

Uniwersytet trzeciego wieku powiatu poznańskiego 2024, harmonogram