Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Zdrowy senior

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn. „ZDROWY SENIOR – DZIAŁANIA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE CHORÓB OTĘPIENNYCH I INNYCH ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH” jest finansowane ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych przez naszą Fundację. Są one skierowane do mieszkańców Powiatu Poznańskiego, którzy ukończyli 60 rok życia oraz ich opiekunów. Szczegółowe informacje o terminach, lokalizacji i godzinie rozpoczęcia warsztatów znajdują się poniżej.

Warsztaty prowadzić będą specjaliści: lekarz neurolog oraz neuropsycholog, którzy przybliżą uczestnikom wiedzę w zakresie zdrowia psychicznego, w tym w szczególności chorób otępiennych, działań terapeutycznych, roli rodziny w diagnostyce i terapii otępień, a także sposobach komunikowania się z chorymi. Uczestnikom zaprezentujemy także ćwiczenia do terapii poznawczej.

Zaawansowany wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka pojawienia się zaburzeń poznawczych, otępienia, które powoli staje się jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów zdrowotno-społecznych. Do tej grupy zalicza się także udary niedokrwienne i wylewy. Choroby otępienie, ze względu na wzrost częstości występowania wraz z wiekiem, stanowią obecnie jedno z największych zagrożeń dla niewydolnego już systemu opieki nad seniorami.

Zespoły otępienne są coraz częściej rozpoznawaną i szeroko badaną w ostatnich latach grupą zaburzeń, których pochodzenie jest związane z rozwojem patologicznych zmian w mózgu. Prowadzą one do stopniowego i nieodwracalnego pogarszania się funkcjonowania poznawczego.

Funkcje poznawcze to zespół „umiejętności” mózgu, które pozwalają nam sprawnie i elastycznie myśleć, spostrzegać, zapamiętywać, przewidywać, podejmować decyzje, porozumiewać się językiem i organizować codzienne sprawy.

Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił rozwój wiedzy dotyczącej funkcjonowania ludzkiego mózgu w okresie późnej dorosłości oraz starości. Udowodniono, że sprawność umysłowa maleje z wiekiem w sposób stopniowy i naturalny, co wynika z obniżania się wraz z wiekiem wydolności komórek mózgowych i powoduje postępujące zaniki w obrębie kory mózgowej. Tak jak z wiekiem maleje wydolność mięśni, organów, sprężystość skóry, tak samo mniej sprawnie działa mózg, co przejawia się przede wszystkim w postaci dłuższego czasu, jakiego potrzebuje na przefiltrowanie, przetworzenie i zakodowanie informacji z otoczenia. Badania wykazują również, że odpowiedni trening może spowodować spowolnienie zachodzących procesów stopniowej utraty sprawności poznawczej.

Dla dobrej jakości życia w starości niezbędne jest utrzymanie sprawności funkcjonalnej osób starszych i możliwie najdłuższe zachowanie samodzielności w życiu codziennym. Dobra sprawność funkcjonalna umożliwia osobie starszej zachowanie niezależności i autonomii.

Działania podejmowane wobec osób starszych, zarówno przez profesjonalistów jak i opiekunów nieformalnych, powinny być nakierowane na optymalizację sprawności funkcjonalnej. Optymalizacja oznacza jej poprawę lub utrzymanie w zależności od możliwości, albo co najmniej korzystne modyfikacje tempa pogarszania i poprawę jakości życia.

W utrzymaniu sprawności funkcjonalnej duże znaczenie ma stymulacja i ćwiczenie funkcji poznawczych, gdyż istnieje korelacja między utratą sprawności funkcjonalnej a pogorszeniem funkcjonowania poznawczego.

Zapewnienie możliwie najlepszej sprawności funkcjonalnej osób starszych daje szanse utrzymania dobrej jakości życia i względnej samodzielności w chorobie zarówno pacjentów jak i opiekunów.

Organizator:

INFORMACJE I ZAPISY:

 724 976 584 lub fundacja@petra-senior.pl

 

Harmonogram warsztatów edukacyjno-profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego, w tym w szczególności chorób otępiennych
Gmina Termin Miejsce
BUK 21.11.2018

14:00 – 16:30

Dom Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”

Buk, ul. Mury 28

DOPIEWO 20.11.2018

15:30 – 17:00

Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie Dopiewo, ul. Szkolna 21
KLESZCZEWO 14.12.2018

15:30-18:00

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczewie.
KOMORNIKI 20.11.2018

14:00 – 16:30

Sala Sesyjna w Urzędzie Gminy Komorniki

Komorniki, ul. Stawna 1

KOSTRZYN 14.12.2018

14:00 – 16:30

Sala sesyjna w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie

ul. Dworcowa 5

KÓRNIK 8.12.2018

9:00 – 11:30

Strażnica OSP Kórnik

ul. 20 Października 93

MUROWANA GOŚLINA 8.12.2018

11:00– 13:00

Biblioteka Publiczna w Murowanej Goślinie

ul. Poznańska 16

POBIEDZISKA 8.12.2018

13:00 -15:30

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska Filia Biskupice

Biskupice, ul. Dworcowa 3 (wejście z tyłu budynku).

PUSZCZYKOWO 1.12.2018

10:30 – 13:00

Hala Widowiskowo – Sportowa

ul. Podgórna 21, Puszczykowo – wejście od ulicy Poznańskiej

ROKIETNICA 21.11.2018

15:30 – 18:00

Filia Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy,

ul. Szkolna 3a (Świetlica Promyczki)

STĘSZEW 1.12.2018

9:00 – 11:30

Sala Sesyjna w Urzędzie Gminy – II piętro,

ul. Poznańska 11

SUCHY LAS 1.12.2018

12:30-15:00

Klub Seniora „Dębowy Liść”

ul. Poziomkowa 11

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn. „ZDROWY SENIOR – DZIAŁANIA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE CHORÓB OTĘPIENNYCH I INNYCH ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH” finansowane ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego

Kwota dotacji: 15 000,00 zł