Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Kultura z dostawą do DOM-u. Wsparcie społeczne seniorów zależnych z obszaru Powiatu Poznańskiego

Celem zadania jest włączanie starszych osób zależnych/niesamodzielnych do głównego obiegu życia kulturalnego poprzez poszerzenie oferty aktywności społeczno-kulturalnych dostępnych dla starszych mieszkańców 5 gmin powiatu poznańskiego: Dopiewa, Pobiedzisk, Kórnika, Murowanej Gośliny i Lubonia.

W ramach zadania zostanie zrealizowanych łącznie 14 bezpłatnych wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym (warsztaty, wykłady, działania manualne)  i będą to:

– 2 warsztaty kulinarne,

– 2 warsztaty hortiterapeutyczne,

– 1 warsztat cyrkowy,

– 2 spotkania podróżnicze,

– 2 spotkanie zielarskie,

– 1 warsztat śpiewaczy (śpiewu białego),

– 3 warsztaty rękodzielnicze,

– 1 warsztat fotograficzny.

Zakres i tematyka planowanych wydarzeń zostaną uszczegółowione już z konkretnymi odbiorcami działań.

Logo Fundacji PETRA seniorLogo Powiatu Poznańskiego

 

 

 

 

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFIANSOWANE Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO