Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Klub Seniora „Pauza”