Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Dofinansowano ze środków solidarnościowego funduszu wsparcia osób nie pełnosprawnych