Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

UDAR – liczy się każda minuta

Plakat informuje o realizowanym zadaniu publicznym "UDAR - liczy się każda minuta" Na plakacie widoczna jest następująca treść: "UDAR - liczy się każda minuta" Celem działania jest objęcie mieszkańców Poznania działaniami edukacyjnymi i zwiększenie ich wiedzy w zakresie przeciwdziałania udarom mózgu - zasad profilaktyki, wczesnego, rozpoznawania i sposobów postępowania w przypadku wystąpienia udarów mózgu oraz prowadzenie rehabilitacji poudarowej. W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące działania: 3 wydarzenia profilaktyczno-edukacyjne w przestrzeni miejskiej Miasta Poznania. 8.06.2024 w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - godz. 10:00-16:00 7.09.2024 w parku wilsona podczas dożynek miejskich 2024 - godz. 10:00-18:00 8.09.2024 w parku cytadela przy restauracji “Umberto”- godz. 10:00-16:00 W programie m.in.: działania edukacyjne dotyczące udarów mózgu, edukacyjna mini gra miejska dla dzieci, spotkanie z neurologiem. Indywidualna rehabilitacja poudarowa - fizjoterapia i terapia zajęciowa - łącznie 130 godzin. Zadanie “UDAR - liczy się każda minuta” jest finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania. Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł. Organizator: Fundacja PETRA Senior

"UDAR - liczy się każda minuta" Celem działania jest objęcie mieszkańców Poznania działaniami edukacyjnymi i zwiększenie ich wiedzy w zakresie przeciwdziałania udarom mózgu - zasad profilaktyki, wczesnego, rozpoznawania i sposobów postępowania w przypadku wystąpienia udarów mózgu oraz prowadzenie rehabilitacji poudarowej.

UDAR - liczy się każda minuta

UDAR - liczy się każda minuta

UDAR - liczy się każda minuta

UDAR - liczy się każda minuta

UDAR - liczy się każda minuta

UDAR - liczy się każda minuta