Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Domowa opieka wytchnieniowa – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Plakat - domowa opieka wytchnieniowa
Celem zadania jest czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zapewnienie opiekunom czasu na odpoczynek i regenerację.
W ramach zadania planuje się realizację świadczeń opieki wytchnieniowej na rzecz minimum 9 opiekunów – mieszkańców Poznania. Każdy z nich będzie mógł skorzystać nie więcej niż 240 godzin wsparcia wytchnieniowego realizowanego w miejscu zamieszkania.
Zgłoszenia do Programu – 724 975 584 (aktualizacja 3.06. – pula miejsc została wyczerpana – zapisujemy na listę rezerwową)