Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Klub Seniora „Pauza”

Plakat informuje o możliwości korzystania z zajęć w Klubie Seniora "Pauza" Na Plakacie widoczna jest następująca treść: Fundacja PETRA senior serdecznie zaprasza osoby osoby po 60 roku życia zamieszkujące na terenie Miasta Poznania do uczestnictwa w działaniach Klubu Seniora "Pauza" Spotkania w Klubie Seniora "Pauza" odbywają się Minimum dwa razy w tygodniu. W czasie spotkań seniorzy korzystają z różnego rodzaju działań aktywizacji społecznej, obejmującej między innymi: - aktywność ruchową w ramach gimnastyki grupowej, - aktywność rekreacyjną i poznawczą w ramach zajęć z gerontologiem. Dodatkowo planujemy: wyjścia kulturalne, 1 całodzienny wyjazd poza Poznań, warsztaty/ wykłady tematyczne. OBECNIE SPOTKANIA SĄ REALIZOWANE POPRZEZ WYSYŁKĘ MAILOWĄ NAGRAŃ Z ĆWICZEŃ ORAZ PROPOZYCJI INNYCH AKTYWNOŚCI MOŻLIWYCH DO WYKONANIA W DOMU. Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 724 976 584 lub mailowo: fundacja@petra-senior.pl. Przy zapisach liczy się kolejność zgłoszeń. Do udziału w zajęciach zapraszamy mieszkańców Poznania, którzy ukończyli 60 rok życia i opłacają podatek dochodowy na rzecz Miasta Poznania. W Klubie Seniora "Pauza" mile widziane są osoby, które na co dzień opiekują się lub wspierają w chorobie inne osoby starsze, w szczególności zaś: współmałżonka, rodzeństwo, przyjaciela, sąsiada. Podopiecznym naszych klubowiczów zapewniamy opiekę w czasie zajęć w klubie Seniorom, których wspierają klubowicze zapewniona zostanie możliwość opieki i atrakcyjnego spędzenia czasu w ramach innego realizowanego przez Fundację zadania pn. "Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA". Możliwość ta dotyczy zajęć, które odbywać się będą w siedzibie Fundacji. Na plakacie widnieje zdjęcie dwóch seniorek i jednego seniora grających w jengę. Widneją także trzy loga: Fundacji PETRA senior, Klubu Seniora "Pauza" i Urzędu Miasta Poznania, który finansuje działania Klubu. Klub Seniora „PAUZA” - Zadanie finansowane z budżetu Miasta Poznania ZSS-XIII.526.137.2020