Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Domowa opieka wytchnieniowa -świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Domowa opieka wytchnieniowa -świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej