Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Spacer po zdrowie

Plakat - SPACER PO ZDROWIE"  MARSZ Z KIJAMI NORDIC WALKING - Kórnik

SPACER PO ZDROWIE"  MARSZ Z KIJAMI NORDIC WALKING - Suchy Las