Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Senioralny dom krótkiego pobytu PETRA

Senioralny dom krótkiego pobytu PETRA
JEDYNE TAKIE MIEJSCE W POZNANIU - Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA - kontynuacja 
ul. Poznańska 19, 60 - 848 Poznań
tel 665 006 501 lub 724 976 584
www.facebook.com/FundacjaPETRAsenior
Domownicy przyjmowani są pod opiekę w sytuacjach, gdy opiekunowie, z różnych przyczyn nie mogą jej w stanie zapewnić np. ze względu na:
potrzebę odpoczynku, obowiązki zawodowe, konieczność załatwienia innych ważnych spraw: wizyty urzędowe, lekarskie, itp.
Sfinansowano  ze środków budżetowych Miasta Poznania -
całkowita wartość zadania 450 000,00