Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Klub Seniora „Pauza”

Spotkania w Klubie Seniora "Pauza" odbywają się Minimum dwa razy w tygodniu.