Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Za-OPIEKUN-ami – program wsparcia osób starszych o ograniczonej samodzielności i ich opiekunów

W okresie od czerwca do grudnia 2020 roku realizujemy program „Za-OPIEKUN-ami – program wsparcia osób starszych o ograniczonej samodzielności i ich opiekunów” – to wielokierunkowy program służący zapewnieniu wsparcia społecznego, wzrostu dostępności i różnorodności oferty usług społecznych kierowanych do osób starszych o ograniczonej samodzielności i ich opiekunów faktycznych.

W ramach tego zadania realizujemy:

  • wsparcie informacyjno-edukacyjne dla opiekunów faktycznych osób starszych o ograniczonej samodzielności,
  • usługi wsparcia wytchnieniowego dla opiekunów faktycznych osób starszych o ograniczonej samodzielności,
  • usługi turystyczne specjalistyczne skierowane do osób starszych o ograniczonej samodzielności i ich opiekunów faktycznych.

W trakcie realizacji wszystkich usług dla opiekunów faktycznych osób starszych o ograniczonej samodzielności w zakresie wsparcia informacyjno-edukacyjnego ich podopiecznym zapewniona zostanie profesjonalna opieka w siedzibie Fundacji.
Z działań mogą korzystać osoby starsze o ograniczonej samodzielności (osoby po 60 roku życia) i ich opiekunowie faktyczni.

Szczegóły dotyczące programu dostępne są pod numerami telefonu: 724 976 584 oraz 665 006 501 lub drogą mailową fundacja@petra-senior.pl