Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Domowa opieka wytchnieniowa – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Domowa opieka wytchnieniowa - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej