Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

O nas – czyli komu pomagamy i dlaczego to robimy

Najważniejszym celem statutowym Fundacji PETRA senior jest wszechstronna działalność związana z zapewnieniem niezbędnej opieki, terapii poznawczej, terapii zajęciowej, rehabilitacji i pomocy psychologicznej niesamodzielnym osobom starszym oraz osobom z zaburzeniami funkcji poznawczych.

Założycielki Fundacji to dwie pedagożki, terapeutki zajęciowe i gerontolożki od dawna zawodowo związane z pracą z osobami w starszym wieku.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z seniorami wiemy, że do każdej osoby starszej trzeba podejść indywidualnie. We wszystkim, co robimy, koncentrujemy się przede wszystkim na osobie, jej indywidualności, wzmacnianiu jej podmiotowości i rozwijaniu jej zasobów. Stawiamy na aktywność własną seniorów, ich współuczestnictwo, partnerstwo w relacjach senior – opiekun/terapeuta, wzajemny szacunek, tolerancję i zrozumienie.

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem Fundacji:
Statut Fundacji PETRA senior

MISJA

Działamy na rzecz godnej starości  tych, którzy zbudowali nasz świat.

Naszą misją jest wszechstronna pomoc i wsparcie osób starszych, szczególnie niesamodzielnych, cierpiących na zaburzenia funkcji poznawczych.

Misję realizujemy, poprzez  zapewnienie seniorom wszechstronnej, mądrej i ciepłej, opieki, profesjonalnej  terapii, edukacji oraz integracji ze społeczeństwem. Wspieramy także rodziny i opiekunów seniorów.

Dążymy do tego aby rozwój Fundacji był oparty na oczekiwaniach i potrzebach odbiorców naszych działań naszych partnerów i pracowników.

WARTOŚCI, KTÓRYM JESTEŚMY WIERNI:

ZAANGAŻOWANIE  – korzystamy wzajemnie ze swojej wiedzy, wierząc, że najlepsze rozwiązania i kreatywne pomysły powstają w wyniku wymiany doświadczeń i pracy zespołowej

PODMIOTOWOŚĆ – szanujemy się wzajemnie za to, kim jesteśmy, cenimy nasze pasje, entuzjazm i zaangażowanie

JAKOŚĆ – jesteśmy organizacją innowacyjną, elastyczną i otwartą na zmiany, dbamy jednak o jakość i spójność naszych wszystkich działań

PARTNERSTWO – dbamy o pozytywne, trwałe relacje, doceniamy odmienne punkty widzenia i indywidualność.

WIZJA
  • Chcemy być dobrze zorganizowaną, skuteczną i szybko rozwijającą się organizacją.
  • Chcemy być wyróżniającym się wzorcowym ośrodkiem opieki dziennej dla osób starszych niesamodzielnych korzystającym z najnowszej wiedzy, metod terapeutycznych i sprawdzonych rozwiązań wykorzystywanych na świecie.
  • Chcemy być ośrodkiem szkolącym i akredytującym w zakresie certyfikowanej autorskiej metody terapeutycznej „terapii pedagogiczno-gerontologicznej”
  • Chcemy budować sieć partnerów reprezentujących wspólne wartości.
  • Chcemy poszerzać zakres usług i odbiorców działań.
  • Chcemy możliwie najbardziej uniezależnić się od finansowania ze źródeł publicznych,
  • Chcemy zbudować zespół zaangażowanych pracowników, pomagając mu w systematycznym podnoszeniu kwalifikacji.