Szukasz wsparcia? Zobacz nasze projekty

2021

Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA

Klub Seniora “Pauza”

Spacer po zdrowie

2020

Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA

Klub Seniora “Pauza”

Przystań poMoc

Kampania informacyjno-edukacyjna “Udar – liczy się każda minuta!”

Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego

Za-OPIEKUN-ami – program wsparcia osób starszych o ograniczonej samodzielności i ich opiekunów

Opieka wytchnieniowa – poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów faktycznych i członków rodzin osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności

2019

Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA

Kawiarenka wsparcia

Poznaj swojego sąsiada

Przystań poMOC

2018

Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA

Zdrowy senior