Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Szukasz wsparcia? Zobacz nasze projekty

2024

Jak zapewnić dobrą opiekę osobie starszej – edukacja opiekunów nieformalnych osób starszych na temat problemów zdrowotnych i chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami

UDAR – liczy się każda minuta

Klub Seniora „Pauza”

Zdrowy Senior

Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA – kontynuacja

Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego

2023

Zdrowy Senior

Domowa opieka wytchnieniowa -świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego

Senioralny dom krótkiego pobytu PETRA

Klub Seniora „Pauza”

Jak zapewnić dobrą opiekę osobie starszej niesamodzielnej – warsztaty edukacyjne dla opiekunów nieformalnych osób starszych

2022

Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA

Klub Seniora „Pauza”

Kultura z dostawą do DOM-u. Wsparcie społeczne seniorów zależnych z obszaru Powiatu Poznańskiego

Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego

Zdrowy Senior – warsztaty edukacyjno-profilaktyczne w 2022r

2021

Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA

Klub Seniora „Pauza”

Spacer po zdrowie

Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego

2020

Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA

Klub Seniora “Pauza”

Przystań poMoc

Kampania informacyjno-edukacyjna “Udar – liczy się każda minuta!”

Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego

Za-OPIEKUN-ami – program wsparcia osób starszych o ograniczonej samodzielności i ich opiekunów

Opieka wytchnieniowa – poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów faktycznych i członków rodzin osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności

2019

Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA

Kawiarenka wsparcia

Poznaj swojego sąsiada

Przystań poMOC

2018

Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA

Zdrowy senior