Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Zdrowy Senior – warsztaty edukacyjno-profilaktyczne w 2022r

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania:
Zdrowy Senior – warsztaty edukacyjno-profilaktyczne w 2022 r. serdecznie zapraszamy seniorów ze wskazanych Gmin Powiatu Poznańskiego na spotkania ze specjalistami.

Gmina Buk – 15.11.2022 godzina 9:00 – 11:30

Gmina Komorniki – 15.11.2022 godzina 12:30 – 15:00

Gmina Dopiewo – 15.11.2022 godzina 16:00 – 18:30

Gmina Luboń – 24.11.2022 godzina: 9:00 – 11:30

Gmina Stęszew – 24.11.2022 godzina: 12:30 -15:00

Gmina Puszczykowo – 25.11.2022 godzina: 9:00 – 11:30

W ramach warsztatów będziemy rozmawiali na następujące tematy:

Część I:

prowadzona przez neurologa dr n.med Joannę Rybacką – Mossakowską obejmować będzie następującą tematykę:

– udarów mózgu,
– neurologicznych powikłań po chorobie COVID – 19.

Część II:

prowadzona przez pedagogów/gerontologów Annę Ziółkowską i Annę Marię Majchrzycką obejmować będzie tematykę:

– zaburzeń neuropoznawczych,
– depresji i zaburzeń nastroju.

W czasie warsztatów przewidziany jest drobny poczęstunek dla uczestników i rozdanie publikacji, która będzie wydana w ramach zadania.

Zadanie finansowane z budżetu Powiatu Poznańskiego

Zadanie finansowane z budżetu Powiatu Poznańskiego

Kwota dofinansowania 20 000,00 zł

plakat - warsztaty w Bukuplakat - warsztaty w Komornikachplakat - warsztaty w Dopiewieplakat - warsztaty w Luboniuplakat - warsztaty w Stęszewieplakat - warsztaty w Puszczykowie