Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Aktywni na PLUS

plakat fundusz celowy aktywni na plus

Zadanie publiczne pod tytułem
Aktywni na PLUS”
jest realizowane w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” Edycja 2022logo programu aktywni plusRealizatorem zadania jest Fundacja PETRA senior

Logo Fundacja PETRA senior

Celem zadania jest wzrost dostępu do różnorodnej oferty działań służących włączeniu społecznemu i wzrostowi aktywności społecznej w różnych aspektach życia osób starszych, w tym osób niesamodzielnych i ich opiekunów rodzinnych. W ramach zadania seniorzy i opiekunowie rodzinni mogą skorzystać z szerokiej oferty działań wspierających ich aktywność społeczną w środowisku i w miejscu zamieszkania.

Wszelkie realizowane w ramach zadania działania są nieodpłatne.

Grupa docelowa: osoby w wieku senioralnym (60+) o różnym stopniu sprawności, w tym seniorzy niesamodzielni oraz ich opiekunowie rodzinni w wieku senioralnym (60+).
Zadanie jest adresowane do mieszkańców Poznania oraz gmin powiatu poznańskiego: Murowana Goślina, Pobiedziska, Rokietnica i Suchy Las.

Nabór beneficjentów do zadania ma charakter otwarty i ciągły (do momentu wykorzystania dostępnej puli miejsc/usług).
Przy przyjmowaniu zgłoszeń liczyć się będzie ich kolejność.

Więcej informacji:
tel.: 665 006 501
mail: 
a.ziolkowska@petra-senior.pl

Projekt dofinasowany ze środków budżetu Państwa
Rządowy programu wieloletni na rzecz Osób Starszych
„Aktywni+” na lata 2021-2025
Dofinansowanie: 185 140,00
Całkowita wartość zadania: 205 780,00logo ministerstwa rodziny