Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Domowa opieka wytchnieniowa – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Plakat - domowa opieka wytchnieniowa

Celem zadania jest czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zapewnienie opiekunom czasu na odpoczynek i regenerację.

W ramach zadania planuje się realizację świadczeń opieki wytchnieniowej na rzecz minimum 9 opiekunów – mieszkańców Poznania. Każdy z nich będzie mógł skorzystać nie więcej niż 240 godzin wsparcia wytchnieniowego realizowanego w miejscu zamieszkania.

Zgłoszenia do Programu – 724 975 584 (aktualizacja 3.06. – pula miejsc została wyczerpana – zapisujemy na listę rezerwową)

Zadanie jest finansowane zgodnie z umową nr ZSS-XIII.526.73.2024 z dnia 31.05.2024 r i jest finansowane z następujących źródeł:
– z Funduszu Solidarnościowego przyznanych  w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” – 108 000,00 zł oraz
– ze środków budżetowych Miasta Poznania – 9 800,00 zł

logotyp miasta Poznań

Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego

Celem realizowanego zadania jest wspieranie aktywności społecznej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców powiatu poznańskiego, poprzez prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego.

W ramach działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego na terenie 3 gmin objętych zadaniem (Stęszew, Murowana Goślina, Swarzędz) zostaną zorganizowane i przeprowadzone warsztaty dla seniorów.

W każdej z gmin objętych zadaniem zorganizowane i przeprowadzone zostaną po 2 warsztaty:

1)     Trening pamięci na wesoło – jak zadbać o swoje funkcje poznawcze – warsztaty z elementami wykładu o funkcjach poznawczych.

2)     Nie ze mną te numery – warsztat dotyczący praktycznych aspektów przestrzegania zasad bezpieczeństwa związany z zapobieganiem przed oszustwami, kradzieżami, wyłudzeniem pieniędzy czy też ochroną przed kradzieżą tożsamości.

Uniwersytet trzeciego wieku powiatu poznańskiego 2024, harmonogram

Opieka wytchnieniowa dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Opieka wytchnieniowa dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024
W ramach zadania doraźną, czasową pomoc w formie usługi opieki wytchnieniowej uzyska łącznie minimum 22 opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym – łącznie planuje się realizację minimum 5125 godzin usługi opieki wytchnieniowej. Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością to nie więcej niż 240 godzin.
Opieka ta zapewniać będzie czasowe zastępstwo w tym zakresie, a także będzie służyć okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej będzie odpowiadał osobistej sytuacji uczestnika Programu, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności osoby z niepełnosprawnością, nad którą uczestnik Programu sprawuje opiekę.
Miejsce realizacji usług: Fundacja PETRA senior, ul. Poznańska 19, 60-848 Poznań
Zapisy: 724 976 584
Kwalifikacja do usługi i przyznanie zakresu usługi opieki wytchnieniowej odbywać się będzie na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 oraz szczegółowego wywiadu z uczestnikiem programu.
(aktualizacja: aktualnie przyjmujemy zapisy jedynie na listę rezerwową)

Zdrowy Senior

W związku z realizacją zadania pod nazwą „Zdrowy Senior” serdecznie zapraszamy seniorów ze wszystkich Gmin Powiatu Poznańskiego do korzystania z Telefonu Zaufania dla Seniorów z Powiatu Poznańskiego.

Plakat zdrowy senior

Pomoc psychologiczna adresowana jest do osób, które m.in.:
1. utraciły bliską osobę (np. współmałżonka, dziecko, przyjaciela),
2. przeżywają stres związany np. z przejściem na emeryturę,
3. mają problemy ze snem,
4. towarzyszy im poczucie bezsilności i braku nadziei oraz odczuwają napady paniki,
5. doświadczają zaburzeń nastroju (np. często odczuwają smutek),
6. nie potrafią zmobilizować się do wykonywania codziennych zajęć.

Porady psychologa w ramach ww. projektu realizowane będą telefonicznie pod nr tel.: 571 411 811, w każdą środę, od 3 stycznia 2024 r. do 18 grudnia 2024 r. (za wyjątkiem 01.05.2024 r.), w godzinach od 15:15 do 18:15. Wystarczy zadzwonić i zgłosić potrzebę uzyskania takiego wsparcia, a psycholog oddzwoni. (Uwaga! W przypadku dużego zainteresowania, koordynator projektu poinformuje o terminie, w którym będzie możliwa rozmowa z psychologiem).

Projekt zakłada także możliwość kontaktu osobistego z psychologiem (szczegóły dotyczące tej formy pomocy ustalane są po zgłoszeniu się telefonicznym, pod nr tel.: 571 411 811).

harmonogram warsztatów realizowanych w ramach programu zdrowy senior 2024

Zadanie finansowane z budżetu Powiatu Poznańskiego

logo powiatu poznańskiego

Kwota dofinansowania 80 000,00 zł

Zdrowy Senior

W związku z realizacją zadania pod nazwą „Zdrowy Senior” serdecznie zapraszamy seniorów ze wszystkich Gmin Powiatu Poznańskiego do korzystania z Telefonu Zaufania dla Seniorów z Powiatu Poznańskiego.

telefon zaufania dla seniorów z powiatu poznańskiego 571411811

Dodatkowo serdecznie zapraszamy mieszkańców poniższych Gmin na spotkania profilaktyczno – edukacyjne, które odbywać będą się według następującego harmonogramu: 

harmonogram spotkań w ramach zadania zdrowy senior

Szczegółowe informacje o terminach i zapisach znajdują się na plakatach: Zdrowy Senior 2023

Wszelkich informacji o zadaniu udzielamy również pod numerem telefonu: 724 976 584.

Zadanie finansowane z budżetu Powiatu Poznańskiego

logo powiatu poznańskiego

Kwota dofinansowania 50 000,00 zł

Program wieloletni na rzecz osób starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Edycja 2023 – „Aktywni na PLUS – kontynuacja”

Program wieloletni na rzecz osób starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025. Edycja 2023 - "Aktywni na PLUS - kontynuacja"

Zadanie publiczne pod tytułem
Aktywni na PLUS – kontynuacja”
jest realizowane w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+ na lata 2021-2025”. Edycja 2023

Logotyp zadania Aktywni+

Realizatorem zadania jest Fundacja PETRA senior

Logo Fundacji PETRA senior

Celem zadania jest wzrost dostępu do różnorodnej oferty działań służących włączeniu społecznemu i wzrostowi aktywności społecznej w różnych aspektach życia osób starszych, w tym osób niesamodzielnych i ich opiekunów rodzinnych a także sposobów zagospodarowania czasu wolnego. W ramach zadania seniorzy i opiekunowie rodzinni mogą skorzystać z szerokiej oferty działań wspierających ich aktywność społeczną w środowisku i w miejscu zamieszkania.

Wszelkie realizowane w ramach zadania działania są nieodpłatne.

Grupa docelowa: osoby w wieku senioralnym (60+) o różnym stopniu sprawności (także domownicy SDKP PETRA), w tym seniorzy niesamodzielni oraz ich opiekunowie rodzinni w wieku senioralnym (60+) oraz wolontariusze 60+.

Zadanie jest adresowane do mieszkańców gmin powiatu poznańskiego: Murowana Goślina, Stęszew, Pobiedziska i Suchy Las oraz miasta Poznania.

Proponowane działania:
opieka wytchnieniowa,
– treningi samoobsługi i umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego,
– wsparcie psychologiczne,
– usługi fryzjerskie,
– warsztaty stymulacji poznawczej,
– wyjazd turystyczny,
– warsztaty muzyczno-taneczne,
–  warsztaty florystyczno-artystyczne,
-warsztaty edukacyjne z tablicą interaktywną.

Nabór beneficjentów do zadania ma charakter otwarty i ciągły
(do momentu wykorzystania dostępnej puli miejsc/usług).
Przy przyjmowaniu zgłoszeń liczy się ich kolejność.
Więcej informacji:
tel.: 665 006 501
mail: 
a.ziolkowska@petra-senior.pl

Projekt dofinasowany ze środków budżetu Państwa
Rządowy programu wieloletni na rzecz Osób Starszych
Aktywni+” na lata 2021-2025
Dofinansowanie: 102 040,00
Całkowita wartość zadania: 113 840,00

logo ministerstwa rodziny i polityki społecznej

Jak zapewnić dobrą opiekę osobie starszej niesamodzielnej – warsztaty edukacyjne dla opiekunów nieformalnych osób starszych

Serdecznie zapraszamy opiekunów nieformalnych osób starszych na warsztaty edukacyjne: Jak zapewnić dobrą opiekę osobie starszej niesamodzielnej. Na plakacie znajduje się harmonogram planowanych spotkań.

W każdym dniu szkoleniowym zapraszamy Państwa już na godzinę 16:00 – przed każdym warsztatem edukacyjnym odbywać się będzie spotkanie w Kawiarence Wsparcia dla opiekunów.

Jak zapewnić dobrą opiekę osobie starszej niesamodzielnej - warsztaty edukacyjne dla opiekunów nieformalnych osób starszych

Zadanie jak zapewnić dobrą opiekę osobie starszej niesamodzielnej – warsztaty edukacyjne dla opiekunów nieformalnych osób starszych jest finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania

Kwota dofinansowania: 7 990,00 zł

Logo Miasto Poznań