Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego

Celem realizowanego zadania jest pobudzanie aktywności społecznej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych – mieszkańców powiatu poznańskiego, poprzez prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego (UTWPP).

W ramach działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego na terenie 3 gmin objętych zadaniem (Pobiedziska, Murowana Gośliną, Kórnik) zostaną zorganizowane i przeprowadzone wykłady dla seniorów.

W każdej z gmin objętych zadaniem zorganizowane i przeprowadzone zostaną po 2 wykłady:

  1. Wykład z historykiem: „Terror i opór – losy Wielkopolan doby okupacji”
  2. Wykład z gerontologiem: „Udar – liczy się każda minuta”

Logo Fundacji PETRA seniorLogo Powiatu Poznańskiego

 

 

 

 

ZADANIE PUBLICZNE JEST FIANSOWANE Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO