Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Jak zapewnić dobrą opiekę osobie starszej – edukacja opiekunów nieformalnych osób starszych na temat problemów zdrowotnych i chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami

Plakat informuje o realizowanym zadaniu publicznym "Jak zapewnić dobrą opiekę osobie starszej - edukacja opiekunów nieformalnych osób starszych na temat problemów zdrowotnych i chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami".
Na plakacie widoczna jest następująca treść:

Zadanie publiczne: 
“Jak zapewnić dobrą opiekę osobie starszej - edukacja opiekunów nieformalnych osób starszych na temat problemów zdrowotnych i chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami”.
Celem zadania jest podniesienie poziomu kompetencji opiekuńczych opiekunów nieformalnych zajmujących się osobami starszymi, niesamodzielnymi mieszkańcami Poznania, poprzez zwiększenie ich wiedzy i umiejętności do udzielania w sposób właściwy opieki domowej swoim starszym, niesamodzielnym bliskim.
W ramach realizacji zadania zostaną przeprowadzone następujące warsztaty edukacyjne:
- 2 godziny warsztatów z farmaceutą, 
- 6 godzin warsztatów z fizjoterapeutą, 
- 4 godziny warsztatów z terapeutą zajęciowym, 
- 2 godziny warsztatów z lekarzem psychiatrą,
- 4 godziny warsztatów z gerontologiem, 
- 4 godziny warsztatów z pielęgniarką, 
- 2 godziny warsztatów z psychologiem/neuropsychologiem, 
- 6 godzin warsztatów z certyfikowanym instruktorem I pomocy.
Spotkania warsztatowe odbywać będą według poniżej przedstawionego grafiku. 
Szczegóły i zapisy: fundacja@petra-senior.pl lub 665 006 501
W czasie spotkań zapewniamy obecność opiekuna osób starszych - możesz przyjść ze swoim podopiecznym, 
który w miłej i bezpiecznej atmosferze spędzi czas.
Zadanie “Jak zapewnić dobrą opiekę osobie starszej - edukacja opiekunów nieformalnych osób starszych na temat problemów zdrowotnych i chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami” jest finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania. 
Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł
Organizator: 
Fundacja PETRA Senior

harmonogram warsztatów:
10.06.2024 Poniedziałek godz. 18:00-20:00 AGATA BRDYŚ - FARMACEUTA 
problem wielolekowości wśród osób starszych, na czym polega przegląd lekowy i jak powinna wyglądać prawidłowa farmakoterapia osób starszych z uwzględnieniem leków, suplementów, ziół oraz diety.
29.06.2024 Sobota  godz. 9:00-15:00 KATARZYNA PAPROCKA - FIZJOTERAPEUTA 
Prewencja upadków wśród seniorów, zapobieganie upadkom i postępowanie w razie upadku (nauka samodzielnego podnoszenia seniora i nauka wstawania po upadku). 
Instruktaż prawidłowego doboru i posługiwania się sprzętem ortopedycznym i pomocniczym oraz asystowania osobie chorej, przesadzanie seniora z łóżka na wózek, z wózka na toaletę - jak zadbać o swój kręgosłup. 
Usprawnianie seniora w domu - przykładowe ćwiczenia dla seniorów siedzących i leżących, które senior może bezpiecznie wykonać pod okiem opiekuna.
01.07.2024 Poniedziałek godz. 18:00-20:00 ANNA MARIA MAJCHRZYCKA - TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
W jaki sposób możemy zadbać o dobrą jakość życia seniora z zaburzeniami poznawczymi - zapoznanie z głównymi założeniami Metody Montessori Senior. 
12.08.2024 Poniedziałek godz. 18:00-20:00 BARTOSZ SZABLEWSKI - LEKARZ PSYCHIATRA
Zaburzenia zachowania typowe dla wieku podeszłego, jakie problemy zdrowotne seniora wymagają interwencji psychiatrycznej, kiedy i dlaczego warto podjąć leczenie farmakologiczne w problemach psychogeriatrycznych.
09.09.2024 Poniedziałek godz. 18:00-20:00 ANNA ZIÓŁKOWSKA - GERONTOLOG
wypalenie opiekuna - jak je rozpoznać i jak sobie z nim radzić. 
28.09.2024 Sobota godz. 09:00-13:00 MARLENA SZEWCZYCZAK- PIELĘGNIARKA
Profilaktyka przeciwodleżynowa i leczenie ran, zmiana pozycji w łóżku, prawidłowe ułożenie podopiecznego, pielęgnacja skóry, korzystanie z preparatów, i środków zabezpieczenia przeciwodleżynowego (materace, wałki itd.).
Ocena stanu chorego (ze szczególnym uwzględnieniem osób z problemami w komunikacji) - nauka poprawnego pomiaru i obserwacji parametrów życiowych, co powinno zaniepokoić i skłonić do wizyty lekarskiej, kiedy i w jakim zakresie może pomóc pielęgniarka środowiskowa, kiedy i w jakim zakresie przysługuje wsparcie pielęgniarskiej opieki długoterminowej, kiedy można liczyć na pomoc hospicjum domowego i na czym ona polega, skierowanie pacjenta do ZOL.
12.10.2024 Sobota godz. 09:00-15:00 ANNA MARIA SZYMKOWIAK  - CERTYFIKOWANY INSTRUKTOR 
Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej z certyfikowanym instruktorem I pomocy IFACC - szkolenie z dodatkowym certyfikatem dla uczestnika.
14.10.2024 Poniedziałek godz. 18:00-20:00 MARGARETA BARANOWSKA - PSYCHOLOG
Motywacje do bycia opiekunem osoby starszej, jak emocjonalnie poradzić sobie z trudem opieki.
18.11.2024 Poniedziałek godz. 18:00-20:00 ANNA MARIA MAJCHRZYCKA - TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Znaczenie zajęć w życiu seniora z zaburzeniami poznawczymi - jak angażować seniora z deficytami poznawczymi.
09.12.2024 Poniedziałek godz. 18:00-20:00 ANNA ZIÓŁKOWSKA - GERONTOLOG
Gdzie opiekun może szukać wsparcia w opiece - prezentacja rozwiązań systemowych: możliwości korzystania z usług społecznych i korzyści z uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Zadanie “Jak zapewnić dobrą opiekę osobie starszej - edukacja opiekunów nieformalnych osób starszych na temat problemów zdrowotnych i chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami” jest finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania. 
Organizator: 
Fundacja PETRA Senior