Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

 

Flaga i godło Polski

Dzienna opieka wytchnieniowa – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu osoby niepełnosprawnej.

Dzienna opieka wytchnieniowa - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu osoby niepełnosprawnejRealizatorem zadania jest Fundacja PETRA senior

Fundacja PETRA senior

Program realizowany we współpracy z Miastem Poznań

Logo Miasto Poznań

Celem zadania jest czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

Zadanie polegać będzie na świadczeniu opieki wytchnieniowej w miejscu wskazanym przez uczestnika zadania, które otrzyma pozytywną opinię Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Fundacja PETRA senior zaprasza do korzystania z wydzielonej części swojego lokalu przy ul. Poznańskiej 19 w Poznaniu.

W ramach realizacji zadania na rzecz jednego beneficjenta – opiekuna – zrealizowanych zostanie nie więcej niż 240 godzin usług opieki wytchnieniowej. Planuje się, że działaniami zostanie objętych minimum 15 beneficjentów – osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Maksymalna długość nieprzerwanego pobytu dziennego może wynosić nie więcej niż 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Przy realizacji usług, jeśli pobyt trwa więcej niż 4 godziny dziennie osobie z niepełnosprawnością zostanie zapewniony ciepły posiłek.

Grupa docelowa: Zadanie jest adresowane do Mieszkańców Miasta Poznania – członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nabór beneficjentów do zadania będzie miał charakter otwarty i ciągły (do momentu wykorzystania dostępnej puli usług).
Zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 16:00
telefonicznie: 724 976 584
mailowo: a.majchrzycka@petra-senior.pl
 Wszelkie realizowane w ramach zadania działania są nieodpłatne.