Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA – kontynuacja

Plakat informuje o możliwości korzystania z opieki w dziennym domu pobytu dla osób starszych niesamodzielnych - Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA oraz fiansowaniu zadania ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Plakat informuje o możliwości korzystania z opieki w dziennym domu pobytu dla osób starszych niesamodzielnych - Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA

Plakat informuje o możliwości korzystania z opieki w dziennym domu pobytu dla osób starszych niesamodzielnych - Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA

Plakat informuje o możliwości korzystania z opieki w dziennym domu pobytu dla osób starszych niesamodzielnych - Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA