Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Tajemnice Puszczy Zielonki – relacja

W dniu 6 lipca 2019 odbył się pierwszy spacer z cyklu „Poznaj swojego sąsiada”. Podczas wędrówki odkrywaliśmy Tajemnice Puszczy Zielonki. Organizatorem wydarzenia była Fundacja PETRA senior z Poznania, współorganizatorem odpowiedzialnym za zabezpieczenie medyczne oraz instruktaże z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej była Fundacja Akceptacja. Za pilotaż, przygotowanie części biesiadnej i wsparcie w grze terenowej odpowiedzialne było biuro podróży: Śnieżka podróże małe i duże. Całość zadania jest finansowana ze środków Powiatu Poznańskiego.

O godzinie 9:30 spotkaliśmy się w Owińskach, gdzie przed przystąpieniem do zwiedzania dowiedzieliśmy się, że jest to miejscowość z blisko 800 letnią historią, a jej prawdziwa świetność rozpoczęła się gdy książę Przemysł I, razem ze swoim bratem Bolesławem Pobożnym, ufundowali w Owińskach klasztor dla Sióstr Cysterek.

W Owińskach najpierw zobaczyliśmy kościół pw. Świętego Jana Chrzciciela. Obecny kościół zbudowany jest na planie czworoboku, zbliżonego kształtem do kwadratu. Przykrywa go centralnie położona ośmioboczna, eliptyczna kopuła oraz dach wielospadowy. Jego obecne klasycystyczne wykończenie pochodzi prawdopodobnie z lat 1874-80, kiedy to dobudowywano drugie piętro na budynkach klasztornych.

Po zwiedzeniu Kościoła, z zewnątrz przyjrzeliśmy się zabudowaniom klasztornym i przeszliśmy do Parku Orientacji Przestrzennej który znajduje się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych. Na około 3ha powierzchni odtworzono klimat ogrodu barokowego, łącząc go z parkiem krajobrazowym. W ogrodzie znajduje się 280 gatunków roślin. Na ścieżkach wkomponowano specjalne przyrządy dydaktyczne, takie jak: karylion ziemny, czyli system ziemnych dzwonów rurowych, wydających dźwięki i wibracje, równoważnie, huśtawki, ślizg linowy, przeplotnie, trampoliny, pajęczyny, na których poza rozwijaniem sprawności fizycznej, ćwiczący uczą się orientacji przestrzennej. Specjalnie dobrane komunikatory głosowe mają pomóc osobom niewidomym znaleźć nowe sposoby orientacji przestrzennej opartej na dźwiękach.

Z terenu dawnego Klasztoru udaliśmy się w kierunku klasycystycznego pałacu zbudowanego w latach 1804-06 dla niemieckiej rodziny von Treskow. Dowiedzieliśmy się, że po II wojnie światowej w pałacu miała siedzibę szkoła i przedszkole (do 1990r.). Później pałac przejął prywatny właściciel, który dopuścił jego dewastacji. Budynek został odkupiony i zabezpieczony  w grudniu 2002 r. przez Gminę Czerwonak.

Pałac otacza park krajobrazowy ze stawem, starym drzewostanem i pomnikowymi okazami drzew liściastych, założony w pocz. XIX w., według projektu Piotra Józefa Lenne, wieloletniego dyrektora ogrodów w Berlinie. Do parku zapraszają dwie klasycystyczne, murowane bramy wjazdowe z ok. 1810 r.

Przechodząc przez park skierowaliśmy się w kierunku zabudowań dawnego Zakładu Psychiatrycznego założonego w 1838 roku i działającego nieprzerwanie do II wojny światowej. Dowiedzieliśmy się, że do 1920 zakład w Owińskach był jedynym publicznym zakładem dla całej Prowincji Poznańskiej i jednym z najlepiej urządzonych w Niemczech. Rozbudowę obiektu w 1880 roku nadzorował Heinrich Laehr. Według stanu na 1911 rok dysponował 750 łóżkami.

Po wybuchu II wojny światowej, pacjenci szpitala (1100 chorych) zostali zamordowani przez Niemców w ramach akcji T4. Podczas działań wojennych część kompleksu została zniszczona. Od 1952 do 1993 w ocalałych zabudowaniach mieścił się Młodzieżowy Zakład Wychowawczy, obecnie teren znajduje się w rękach prywatnych.

Z Owińsk udaliśmy się dalej, w kierunku Dziewiczej Góry. W drodze, poza niesamowitymi walorami przyro-dniczymi Puszczy Zielonki zobaczyliśmy także dworek myśliwski von Treskow w Annowie. Ten zgrabny budynek jest interesującym przykładem XIX- wiecznej zabudowy szlacheckiej, utrzymanej w stylu neogotyckim. Dworek pełni obecnie funkcję leśniczówki Leśnictwa Annowo.

Około południa dotarliśmy do Dziewiczej Bazy, gdzie zaplanowaliśmy odpoczynek połączony z wieloma atrakcjami dla uczestników spaceru. Po części biesiadnej podzieliliśmy się na kilkuosobowe zespoły i zagraliśmy w grę terenową dotyczącą treści wyniesionych z dotychczasowej trasy spaceru. Dla uczestników gry przewidzianye były także atrakcyjne nagrody ufundowane zarówno przez Starostwo Powiatowe jak: Fundację PETRA senior, Gminę Czerwonak, Kozią Zagrodę oraz Firmę Benus. 

Dla dzieci przewidziane były także dodatkowe animacje – zabawy z chustą Klanzy, duże bańki mydlane.

 

 

Podczas przerwy w Dziewiczej Bazie Panie z Fundacji Akceptacja, w specjalnym namiocie medycznym uczyły uczestników zasad pierwszej pomocy przedmedycznej. Zarówno dzieci jak i dorośli wysłuchali części warsztatowej i przećwiczyli udzielanie pierwszej pomocy.

Po przerwie biesiadnej udaliśmy się na Dziewiczą Górę. Niegdyś wieża wspomagała leśników w ochronie przeciwpożarowej lasów, dziś służy każdemu, kto chce podziwiać okolice Puszczy Zielonki. Wystarczy pokonać 172 schody, aby znaleźć się 30 m ponad ziemią i zobaczyć okolice Czerwonaka w rozległej perspektywie.

Prosto z wieży udaliśmy się dalej, Drogą Świętego Jakuba do Kicina. Była to ostatnia atrakcja na trasie naszego sobotniego spaceru. W Kicinie zwiedziliśmy drewniany kościół pw. św. Józefa w Kicinie  Jest to jeden z kościołów znajdujących się na szlaku Kościołów Drewnianych

Od lokalnego przewodnika, historyka dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek dotyczących Kicina, okolic i samej świątyni. Istnieje prawdopodobieństwo, że kicińska parafia powstała już w XII-XIII w. Obecny drewniany kościółek wzniesiono na średniowiecznym grodzisku, zapewne w latach 1749-51 z fundacji biskupa poznańskiego Józefa Tadeusza Kierskiego na miejscu świątyni pod wezwaniem Wszystkich Świętych, którą rozebrano trzy lata wcześniej. Zachowała się oryginalna, zrębowa konstrukcja z bali sosnowych. Obecnie, oglądany z zewnątrz kościół cieszy oczy wyjątkowo zgrabną bryłą. Niewątpliwą atrakcją są cztery dzwony: „Józef”, „Nepomucen”, „Stanisław” i „Wawrzyniec”, odlane w roku poświęcenia kościoła.

Z okresu powstania kościoła pochodzą ołtarze, ławki kolatorskie, rokokowa polichromia oraz obrazy św. Stanisława i św. Józefa w bocznych ołtarzach. Natomiast starsze, bo z XVII w. są wizerunki Matki Boskiej Gostyńskiej (1678r.) w ołtarzu głównym i Matki Boskiej Śnieżnej (z ok. 1620-30r.). Część wyposażenia to dzieła sztuki ofiarowane przez współczesnych artystów poznańskich. Przy kościele stoi dzwonnica z 1985r., figura św. Józefa – dłuta Józefa Kaliszana (nieżyjącego już parafianina, profesora poznańskiej ASP) a obok plebania z początku XX w., nietynkowana z dachem naczółkowym oraz muzeum poświęcone historii kościoła i parafii.

W latach II wojny światowej hitlerowcy wywieźli proboszcza parafii do obozu dla księży w Chludowie, gdzie zmarł, a na probostwie urządzili obóz pracy i miejsce kaźni Żydów. Przed Kościołem znajduje się także tablica poświęcona wydarzeniom z czasów II wojny światowej.

 

 

 

 

Zapraszamy na kolejny spacer, który odbędzie się już 17.08.2019. Informacje o najbliższym spacerze znajdziecie pod następującymi linkami:

https://fundacja.petra-senior.pl/2019/06/14/serdecznie-zapraszamy-na-cykl-spacerow-poznaj-swojego-sasiada/

https://www.facebook.com/events/473888196679768/