Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA