Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA

Plakat informuje o możliwości korzystania z opieki w dziennym domu pobytu dla osób starszych niesamodzielnych Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA Na Plakacie widoczna jest następująca treść: JEDYNE TAKIE MIEJSCE W POZNANIU - Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 60 - 830 Poznań tel 665 006 501 lub 724 976 584 www.facebook.com/FundacjaPETRAsenior Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA wspiera opiekunów faktycznych osób starszych niesamodzielnych zapewniając profesjonalną opiekę dzienną i zajęcia usprawniające dla seniorów znajdujących się pod ich opieką. Domownicy przyjmowani są pod opiekę w sytuacjach, gdy opiekunowie, z różnych przyczyn nie mogą jej w stanie zapewnić np. ze względu na: potrzebę odpoczynku, obowiązki zawodowe, konieczność załatwienia innych ważnych spraw: wizyty urzędowe, lekarskie, itp. Zgłoszenia przyjmujemy w godzinach 8:00 - 16:00 osobiście lub telefoniczne: Fundacja PETRA senior ul. Zygmunta Krasińskiego 4 (przy Moście Teatralnym) 60-830 Poznań 665 006 501 lub 724 976 584 www.fundacja.petra-senior.pl Dom zapewnia opiekę w godzinach 7:00-18:00 od poniedziałku do piątku w dni robocze. Dedykowany jest osobom starszym po 60. roku życia zamieszkującym oraz płacącym podatki na terenie Miasta Poznania. Naszym domownikom zapewniamy: profesjonalną i mądrą opiekę personelu przygotowanego do pracy z osobami starszymi, - różnorodne zajęcia usprawniające poznawczo, z wykorzystaniem różnych form terapii: treningi poznawcze - ćwiczenia pamięci, terapia zajęciowa, trening higieniczny, trening kulinarny, aktywacja sensoryczna, rękodzieło, muzykoterapia, filmoterapia, hortiterapia i inne.   - zajęcia usprawniające ruchowo prowadzone przez fizjoterapeutę, - różnorodne zorganizowane formy aktywności: psychicznej, fizycznej, kulturalnej, kulinarnej, społecznej, sportowej, muzycznej, - udział w dodatkowych imprezach okolicznościowych, zajęcia integracyjne, - ciekawe propozycje zagospodarowania i spędzania czasu wolnego, udział w dodatkowych warsztatach, spotkaniach, wykładach, możliwość korzystania z internetu, komputera, biblioteki, prasy, - stymulowanie utrzymywania przez domowników prawidłowych kontaktów z rodziną i najbliższym otoczeniem społecznym, - wyżywienie. Dodatkowo - zapewniamy domownikom oraz opiekunom osób starszych dostęp do wsparcia psychologicznego: dyżury psychologa. Na plakacie widnieje grafika przedstawiająca cienie budynków w mieście. Widnieją także dwa loga: Fundacji PETRA senior i Urzędu Miasta Poznania, który finansuje działania Domu. Zadanie publiczne finansowane z budżetu Miasta Poznania umowa nr ZSS-XIII.526.147.2020

Plakat informuje o możliwości korzystania z opieki w dziennym domu pobytu dla osób starszych niesamodzielnych Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA Na Plakacie widoczna jest następująca treść: JEDYNE TAKIE MIEJSCE W POZNANIU - Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 60 - 830 Poznań tel 665 006 501 lub 724 976 584 www.facebook.com/FundacjaPETRAsenior Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA wspiera opiekunów faktycznych osób starszych niesamodzielnych zapewniając profesjonalną opiekę dzienną i zajęcia usprawniające dla seniorów znajdujących się pod ich opieką. Domownicy przyjmowani są pod opiekę w sytuacjach, gdy opiekunowie, z różnych przyczyn nie mogą jej w stanie zapewnić np. ze względu na: potrzebę odpoczynku, obowiązki zawodowe, konieczność załatwienia innych ważnych spraw: wizyty urzędowe, lekarskie, itp. Zgłoszenia przyjmujemy w godzinach 8:00 - 16:00 osobiście lub telefoniczne: Fundacja PETRA senior ul. Zygmunta Krasińskiego 4 (przy Moście Teatralnym) 60-830 Poznań 665 006 501 lub 724 976 584 www.fundacja.petra-senior.pl Dom zapewnia opiekę w godzinach 7:00-18:00 od poniedziałku do piątku w dni robocze. Dedykowany jest osobom starszym po 60. roku życia zamieszkującym oraz płacącym podatki na terenie Miasta Poznania. Naszym domownikom zapewniamy: profesjonalną i mądrą opiekę personelu przygotowanego do pracy z osobami starszymi, - różnorodne zajęcia usprawniające poznawczo, z wykorzystaniem różnych form terapii: treningi poznawcze - ćwiczenia pamięci, terapia zajęciowa, trening higieniczny, trening kulinarny, aktywacja sensoryczna, rękodzieło, muzykoterapia, filmoterapia, hortiterapia i inne.   - zajęcia usprawniające ruchowo prowadzone przez fizjoterapeutę, - różnorodne zorganizowane formy aktywności: psychicznej, fizycznej, kulturalnej, kulinarnej, społecznej, sportowej, muzycznej, - udział w dodatkowych imprezach okolicznościowych, zajęcia integracyjne, - ciekawe propozycje zagospodarowania i spędzania czasu wolnego, udział w dodatkowych warsztatach, spotkaniach, wykładach, możliwość korzystania z internetu, komputera, biblioteki, prasy, - stymulowanie utrzymywania przez domowników prawidłowych kontaktów z rodziną i najbliższym otoczeniem społecznym, - wyżywienie. Dodatkowo - zapewniamy domownikom oraz opiekunom osób starszych dostęp do wsparcia psychologicznego: dyżury psychologa.   Na plakacie widnieje grafika przedstawiająca cienie budynków w mieście. Widneją także dwa loga: Fundacji PETRA senior i Urzędu Miasta Poznania, który finansuje działania Domu. Zadanie publiczne finansowane z budżetu Miasta Poznania umowa nr ZSS-XIII.526.147.2020

Plakat informuje o możliwości korzystania z opieki w dziennym domu pobytu dla osób starszych niesamodzielnych Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA Na Plakacie widoczna jest następująca treść: JEDYNE TAKIE MIEJSCE W POZNANIU - Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 60 - 830 Poznań tel 665 006 501 lub 724 976 584 www.facebook.com/FundacjaPETRAsenior Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA wspiera opiekunów faktycznych osób starszych niesamodzielnych zapewniając profesjonalną opiekę dzienną i zajęcia usprawniające dla seniorów znajdujących się pod ich opieką. Domownicy przyjmowani są pod opiekę w sytuacjach, gdy opiekunowie, z różnych przyczyn nie mogą jej w stanie zapewnić np. ze względu na: potrzebę odpoczynku, obowiązki zawodowe, konieczność załatwienia innych ważnych spraw: wizyty urzędowe, lekarskie, itp. Zgłoszenia przyjmujemy w godzinach 8:00 - 16:00 osobiście lub telefoniczne: Fundacja PETRA senior ul. Zygmunta Krasińskiego 4 (przy Moście Teatralnym) 60-830 Poznań 665 006 501 lub 724 976 584 www.fundacja.petra-senior.pl Dom zapewnia opiekę w godzinach 7:00-18:00 od poniedziałku do piątku w dni robocze. Dedykowany jest osobom starszym po 60. roku życia zamieszkującym oraz płacącym podatki na terenie Miasta Poznania. Naszym domownikom zapewniamy: profesjonalną i mądrą opiekę personelu przygotowanego do pracy z osobami starszymi, - różnorodne zajęcia usprawniające poznawczo, z wykorzystaniem różnych form terapii: treningi poznawcze - ćwiczenia pamięci, terapia zajęciowa, trening higieniczny, trening kulinarny, aktywacja sensoryczna, rękodzieło, muzykoterapia, filmoterapia, hortiterapia i inne.   - zajęcia usprawniające ruchowo prowadzone przez fizjoterapeutę, - różnorodne zorganizowane formy aktywności: psychicznej, fizycznej, kulturalnej, kulinarnej, społecznej, sportowej, muzycznej, - udział w dodatkowych imprezach okolicznościowych, zajęcia integracyjne, - ciekawe propozycje zagospodarowania i spędzania czasu wolnego, udział w dodatkowych warsztatach, spotkaniach, wykładach, możliwość korzystania z internetu, komputera, biblioteki, prasy, - stymulowanie utrzymywania przez domowników prawidłowych kontaktów z rodziną i najbliższym otoczeniem społecznym, - wyżywienie. Dodatkowo - zapewniamy domownikom oraz opiekunom osób starszych dostęp do wsparcia psychologicznego: dyżury psychologa.   Na plakacie widnieje grafika przedstawiająca cienie budynków w mieście. Widneją także dwa loga: Fundacji PETRA senior i Urzędu Miasta Poznania, który finansuje działania Domu. Zadanie publiczne finansowane z budżetu Miasta Poznania umowa nr ZSS-XIII.526.147.2020

Plakat informuje o możliwości korzystania ze spotkań grupy wsparcia dla opiekunów osób starszych niesamodzielnych w "Kawiarence wsparcia"  Na Plakacie widoczna jest następująca treść: KAWIARENKA WSPARCIA to spotkania dla rodzin i opiekunów osób starszych niesamodzielnych  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ SPOTKANIA KAWIARENKI DO DOWOŁANIA REALIZOWANE SĄ W FORMIE DYŻURÓW TELEFONICZNYCH. CZEKAMY NA WAS POD NUMERAMI TELEFONÓW: 665 006 501 ORAZ 724 976 584 Na plakacie widnieje grafika przedstawiająca filiżankę kawy. Widnieją także dwa loga: Fundacji PETRA senior i Urzędu Miasta Poznania, który finansuje działania kawiarenki. Zadanie publiczne finansowane z budżetu Miasta Poznania umowa nr ZSS-XIII.526.147.2020