Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Jak możesz nam pomóc

Każdy z Was może wesprzeć naszą ideę pomagania osobom starszym. Wszystkie wpłaty, których dokonują nasi darczyńcy, przeznaczane są na realizację celów statutowych Fundacji.

Dane do wpłaty:

Fundacja PETRA senior
ul. Poznańska 19
60-848 Poznań
34 1140 2004 0000 3102 7803 8465
mBank

tytułem: Darowizna na cele statutowe fundacji

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Na bieżąco będziemy informować Was, co udało nam się zrealizować dzięki Waszej pomocy.