Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior ?>

Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA