Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Flaga i godło Polski

Domowa opieka wytchnieniowa – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Domowa opieka wytchnieniowa - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnejRealizatorem zadania jest Fundacja PETRA senior

Logo Fundacja PETRA senior

Program realizowany we współpracy z Miastem Poznań

Logo Miasto Poznań

Celem zadania jest czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

Zadanie polegać będzie na świadczeniu opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

W ramach realizacji zadania na rzecz jednego beneficjenta – opiekuna – zrealizowanych zostanie nie więcej niż 240 godzin usług opieki wytchnieniowej. Planuje się, że działaniami zostanie objętych minimum 3 beneficjentów – osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Maksymalna długość nieprzerwanej opieki dziennej w miejscu zamieszkania może wynosić nie więcej niż 12 godzin.

Grupa docelowa: Zadanie jest adresowane do Mieszkańców Miasta Poznania – członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nabór beneficjentów do zadania będzie miał charakter otwarty i ciągły (do momentu wykorzystania dostępnej puli usług).
 Zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 16:00
telefonicznie: 724 976 584
mailowo: a.majchrzycka@petra-senior.pl
 Wszelkie realizowane w ramach zadania działania są nieodpłatne.

Tanecznym krokiem w świat – relacja

7 września 2019 roku odbył się nasz ostatni spacer z cyklu „Poznaj swojego sąsiada”. Tym razem spacer odbył się pod hasłem: „Tanecznym krokiem w świat”. W spacerze wzięło udział blisko 40 uczestników, którzy stworzyli wspaniałą, wielopokoleniową drużynę, która mimo deszczowej i bardzo niesprzyjającej aury. Nasz dzień rozpoczęliśmy od zbiórki u księży Misjonarzy Werbistów. Tam podzieliliśmy się na dwie grupy i rozpoczęliśmy zwiedzanie. Księża oprowadzili nas po Muzeum Misyjnym im. o. Mariana Żelazka, którego oficjalne otwarcie po remoncie i zmianie ekspozycji odbędzie się w październiku tego roku oraz domu zakonnym, w którym wcześniej mieszkał m.in. przywódca Narodowej Demokracji, Roman Dmowski.

Po zwiedzaniu uczestniczyliśmy w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca Chludowianie. Blisko 40 wykonawców zatańczyło dla nas tańce z różnych regionów Polski. Zaprezentowali m.in. tańce i pieśni wielkopolskie, rzeszowskie i łowickie. Uczestnicy spaceru byli pod ogromnym wrażeniem umiejętności wokalnych i tanecznych dzieci i młodzieży.

Po koncercie, przeszliśmy do kościoła pw. Wszystkich Świętych, który został zbudowany w 1736 gdzie usłyszeliśmy o historii Kościoła oraz dziejów historycznych samego Chludowa.

Po zwiedzaniu Chludowa ruszyliśmy w dalszą drogę do miejscowości Golęczewo. Ze względu na ulewny deszcz wspólnie z uczestnikami podjęliśmy decyzję o zmianie trasy i przejście najkrótszą drogą. W Golęczewie spotkaliśmy się z lokalnym przewodnikiem, który przybliżył mam dzieje miejscowości, szczególnie zaś jej losy po 1901 roku kiedy to miejscowość została wykupiona przez Niemców z zamiarem stworzenia tu tzw. wzorcowej wsi niemieckiej, zgodnej z założeniami Hakaty. Po drodze zobaczyliśmy pozostałości budynków (część w bardzo dobrym stanie), które były częścią dawnej wsi, o dużym stopniu samowystarczalności. Zobaczyliśmy budynek szkoły (dawniej połączonej z kaplicą), zajazd i domy mieszkalne oraz zabudowania gospodarcze. Domy wybudowane w Golenhofen (ówczesna nazwa) były białe z aplikacjami czerwonymi i czarnymi (barwy pruskie) oraz typowym dla takiej zabudowy murem pruskim.

Po zwiedzaniu Golęczewa udaliśmy się na miejsce biesiadowania gdzie mogliśmy osuszyć nasze ubrania i posilić się gorącym posiłkiem i herbatą. W czasie części biesiadnej na uczestników czekała jeszcze jedna niespodzianka – instruktaże z zakresu I pomocy przedmedycznej poprowadzone przez Fundację Akceptacja.

W czasie spaceru prowadzona była gra terenowa. Na zakończenie dnia wręczyliśmy zwycięzcom nagrody. Każdy uczestnik otrzymał także upominek.

Sponsorami nagród byli m.in:

Powiat Poznański, Śnieżka – podróże małe i duże,  Fundacja PETRA senior

W czasie organizacji spaceru naszą Fundację wspierali:

Fundacja Akceptacja, Śnieżka – podróże małe i duże, Sołectwo Golęczewo

Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie Misjonarze Werbiści, Zbigniew Hącia

Marian Bajer, Agnieszka i Piotr Nieużyła, Paulina i Dawid Brembor

Spacer został sfinansowany przez Powiat Poznański.