Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Opieka wytchnieniowa dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Opieka wytchnieniowa dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024
W ramach zadania doraźną, czasową pomoc w formie usługi opieki wytchnieniowej uzyska łącznie minimum 22 opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym – łącznie planuje się realizację minimum 5125 godzin usługi opieki wytchnieniowej. Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością to nie więcej niż 240 godzin.
Opieka ta zapewniać będzie czasowe zastępstwo w tym zakresie, a także będzie służyć okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej będzie odpowiadał osobistej sytuacji uczestnika Programu, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności osoby z niepełnosprawnością, nad którą uczestnik Programu sprawuje opiekę.
Miejsce realizacji usług: Fundacja PETRA senior, ul. Poznańska 19, 60-848 Poznań
Zapisy: 724 976 584
Kwalifikacja do usługi i przyznanie zakresu usługi opieki wytchnieniowej odbywać się będzie na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 oraz szczegółowego wywiadu z uczestnikiem programu.
(aktualizacja: aktualnie przyjmujemy zapisy jedynie na listę rezerwową)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *