Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Flaga i godło Polski

Domowa opieka wytchnieniowa – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Domowa opieka wytchnieniowa - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnejRealizatorem zadania jest Fundacja PETRA senior

Logo Fundacja PETRA senior

Program realizowany we współpracy z Miastem Poznań

Logo Miasto Poznań

Celem zadania jest czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

Zadanie polegać będzie na świadczeniu opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

W ramach realizacji zadania na rzecz jednego beneficjenta – opiekuna – zrealizowanych zostanie nie więcej niż 240 godzin usług opieki wytchnieniowej. Planuje się, że działaniami zostanie objętych minimum 3 beneficjentów – osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Maksymalna długość nieprzerwanej opieki dziennej w miejscu zamieszkania może wynosić nie więcej niż 12 godzin.

Grupa docelowa: Zadanie jest adresowane do Mieszkańców Miasta Poznania – członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nabór beneficjentów do zadania będzie miał charakter otwarty i ciągły (do momentu wykorzystania dostępnej puli usług).
 Zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 16:00
telefonicznie: 724 976 584
mailowo: a.majchrzycka@petra-senior.pl
 Wszelkie realizowane w ramach zadania działania są nieodpłatne.