Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Tanecznym krokiem w świat – relacja

7 września 2019 roku odbył się nasz ostatni spacer z cyklu „Poznaj swojego sąsiada”. Tym razem spacer odbył się pod hasłem: „Tanecznym krokiem w świat”. W spacerze wzięło udział blisko 40 uczestników, którzy stworzyli wspaniałą, wielopokoleniową drużynę, która mimo deszczowej i bardzo niesprzyjającej aury. Nasz dzień rozpoczęliśmy od zbiórki u księży Misjonarzy Werbistów. Tam podzieliliśmy się na dwie grupy i rozpoczęliśmy zwiedzanie. Księża oprowadzili nas po Muzeum Misyjnym im. o. Mariana Żelazka, którego oficjalne otwarcie po remoncie i zmianie ekspozycji odbędzie się w październiku tego roku oraz domu zakonnym, w którym wcześniej mieszkał m.in. przywódca Narodowej Demokracji, Roman Dmowski.

Po zwiedzaniu uczestniczyliśmy w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca Chludowianie. Blisko 40 wykonawców zatańczyło dla nas tańce z różnych regionów Polski. Zaprezentowali m.in. tańce i pieśni wielkopolskie, rzeszowskie i łowickie. Uczestnicy spaceru byli pod ogromnym wrażeniem umiejętności wokalnych i tanecznych dzieci i młodzieży.

Po koncercie, przeszliśmy do kościoła pw. Wszystkich Świętych, który został zbudowany w 1736 gdzie usłyszeliśmy o historii Kościoła oraz dziejów historycznych samego Chludowa.

Po zwiedzaniu Chludowa ruszyliśmy w dalszą drogę do miejscowości Golęczewo. Ze względu na ulewny deszcz wspólnie z uczestnikami podjęliśmy decyzję o zmianie trasy i przejście najkrótszą drogą. W Golęczewie spotkaliśmy się z lokalnym przewodnikiem, który przybliżył mam dzieje miejscowości, szczególnie zaś jej losy po 1901 roku kiedy to miejscowość została wykupiona przez Niemców z zamiarem stworzenia tu tzw. wzorcowej wsi niemieckiej, zgodnej z założeniami Hakaty. Po drodze zobaczyliśmy pozostałości budynków (część w bardzo dobrym stanie), które były częścią dawnej wsi, o dużym stopniu samowystarczalności. Zobaczyliśmy budynek szkoły (dawniej połączonej z kaplicą), zajazd i domy mieszkalne oraz zabudowania gospodarcze. Domy wybudowane w Golenhofen (ówczesna nazwa) były białe z aplikacjami czerwonymi i czarnymi (barwy pruskie) oraz typowym dla takiej zabudowy murem pruskim.

Po zwiedzaniu Golęczewa udaliśmy się na miejsce biesiadowania gdzie mogliśmy osuszyć nasze ubrania i posilić się gorącym posiłkiem i herbatą. W czasie części biesiadnej na uczestników czekała jeszcze jedna niespodzianka – instruktaże z zakresu I pomocy przedmedycznej poprowadzone przez Fundację Akceptacja.

W czasie spaceru prowadzona była gra terenowa. Na zakończenie dnia wręczyliśmy zwycięzcom nagrody. Każdy uczestnik otrzymał także upominek.

Sponsorami nagród byli m.in:

Powiat Poznański, Śnieżka – podróże małe i duże,  Fundacja PETRA senior

W czasie organizacji spaceru naszą Fundację wspierali:

Fundacja Akceptacja, Śnieżka – podróże małe i duże, Sołectwo Golęczewo

Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie Misjonarze Werbiści, Zbigniew Hącia

Marian Bajer, Agnieszka i Piotr Nieużyła, Paulina i Dawid Brembor

Spacer został sfinansowany przez Powiat Poznański.

Żwawym krokiem na spotkanie z barokiem – relacja

17 sierpnia 2019 roku odbył się drugi spacer z cyklu „Poznaj swojego sąsiada”. Tym razem spacer odbył się pod hasłem: „Żwawym krokiem na spotkanie z barokiem”. W spacerze wzięło udział blisko 40 uczestników, którzy stworzyli wspaniałą, wielopokoleniową drużynę. Najmłodszy uczestnik spaceru miał nieco ponad 3 miesiące, najstarszy nieco więcej niż 70. Wszystkich połączyła wspólna droga i wspaniała przygoda.

Nasz dzień rozpoczęliśmy od zbiórki na Dworcu w Mosinie. Z tego miejsca busem udaliśmy się do Rogalina gdzie czekała na nas druga grupa uczestników spaceru.

W Rogalinie zwiedziliśmy Pałac wybudowany w latach 1770 – 1777 przez Kazimierza Raczyńskiego. Kolejni właściciele pałacu przebudowywali go zgodnie ze swoimi projektami. Dawną salę balową zmieniono na neogotycką zbrojownię mającą sławić dawne dokonania militarne Polaków. W końcu XIX wieku Edward Aleksander Raczyński i jego żona Róża z Potockich, przeprowadzili remont pałacu przekształcając dawną barokową salę jadalną na neobarokową bibliotekę projektu Zygmunta Hendla, którą w ostatnim czasie odtworzono. Biblioteka zrobiła na uczestnikach spaceru ogromne wrażenie.

Z pałacu udaliśmy się pod kościół-mauzoleum pod wezwaniem św. Marcelina wzorowany na rzymskiej świątyni maison carree w Nimes we Francji. Kościół został wybudowany z inicjatywy Edwarda Raczyńskiego. Dolna część kościoła pełni rolę mauzoleum rodu Raczyńskich. Spoczywa w nim m.in. ciało hrabiego Edwarda Bernarda Raczyńskiego, który w latach 1979-1986 był prezydentem RP na uchodźstwie. Spoczywa tam także Konstancja i Roger Raczyńscy oraz serce fundatora świątyni Edwarda Raczyńskiego.

Na zakończenie naszego pobytu a Rogalinie udaliśmy się do położonego za pałacem ogrodu francuskiego z zamykającym go kopcem, z którego dawniej rozpościerał się widok w kierunki rzeki Warty. Z ogrodu przeszliśmy alejami parkowymi pod Dęby Rogalińskie.

Po wizycie w Rogalinie przez Łęgi Rogalińskie udaliśmy się do Rogalinka, gdzie czekał nas poczęstunek, animacje dla najmłodszych uczestników oraz pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowany przez Fundację Akceptacja. Odpoczęci i posileni ruszyliśmy w

dalszą drogę do Mosiny. W Mosinie czekała nas ostatnia atrakcja dnia – przejazd

Mosińską Koleją Drezynową. Pokonaliśmy tarsę Mosina – Osowa Góra – Mosina – Puszczykowo – Mosina.

W czasie spaceru odbywała się gra terenowa, która została rozstrzygnięta po zakończeniu przejazdu Drezynami. Rozlosowaliśmy zwycięzców głównych nagród w kategorii dzieci i dorośli, a wszystkim uczestnikom rozdaliśmy upominki.

Sponsorami nagród byli m.in:

Sklepik Eleganta – Pamiątki z Mosiny

Śnieżka – podróże małe i duże

Powiat Poznański

Fundacja PETRA senior

W czasie organizacji spaceru naszą Fundację wspierali:

Fundacja Akceptacja,

Śnieżka – podróże małe i duże,

Gminne Centrum Informacji w Mosinie

Sołectwo Radzewice

Sołectwo Rogalinek

Małgorzata i Maciej Jańczyk

Spacer został sfinansowany przez Powiat Poznański.

 

 

 

 

Zapraszamy na kolejny spacer, który odbędzie się już 7.09.2019. Informacje o najbliższym spacerze znajdziecie pod następującymi linkami:

https://www.facebook.com/events/2354175914899521/

https://fundacja.petra-senior.pl/2019/06/14/serdecznie-zapraszamy-na-cykl-spacerow-poznaj-swojego-sasiada/

Tajemnice Puszczy Zielonki – relacja

W dniu 6 lipca 2019 odbył się pierwszy spacer z cyklu „Poznaj swojego sąsiada”. Podczas wędrówki odkrywaliśmy Tajemnice Puszczy Zielonki. Organizatorem wydarzenia była Fundacja PETRA senior z Poznania, współorganizatorem odpowiedzialnym za zabezpieczenie medyczne oraz instruktaże z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej była Fundacja Akceptacja. Za pilotaż, przygotowanie części biesiadnej i wsparcie w grze terenowej odpowiedzialne było biuro podróży: Śnieżka podróże małe i duże. Całość zadania jest finansowana ze środków Powiatu Poznańskiego.

O godzinie 9:30 spotkaliśmy się w Owińskach, gdzie przed przystąpieniem do zwiedzania dowiedzieliśmy się, że jest to miejscowość z blisko 800 letnią historią, a jej prawdziwa świetność rozpoczęła się gdy książę Przemysł I, razem ze swoim bratem Bolesławem Pobożnym, ufundowali w Owińskach klasztor dla Sióstr Cysterek.

W Owińskach najpierw zobaczyliśmy kościół pw. Świętego Jana Chrzciciela. Obecny kościół zbudowany jest na planie czworoboku, zbliżonego kształtem do kwadratu. Przykrywa go centralnie położona ośmioboczna, eliptyczna kopuła oraz dach wielospadowy. Jego obecne klasycystyczne wykończenie pochodzi prawdopodobnie z lat 1874-80, kiedy to dobudowywano drugie piętro na budynkach klasztornych.

Po zwiedzeniu Kościoła, z zewnątrz przyjrzeliśmy się zabudowaniom klasztornym i przeszliśmy do Parku Orientacji Przestrzennej który znajduje się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych. Na około 3ha powierzchni odtworzono klimat ogrodu barokowego, łącząc go z parkiem krajobrazowym. W ogrodzie znajduje się 280 gatunków roślin. Na ścieżkach wkomponowano specjalne przyrządy dydaktyczne, takie jak: karylion ziemny, czyli system ziemnych dzwonów rurowych, wydających dźwięki i wibracje, równoważnie, huśtawki, ślizg linowy, przeplotnie, trampoliny, pajęczyny, na których poza rozwijaniem sprawności fizycznej, ćwiczący uczą się orientacji przestrzennej. Specjalnie dobrane komunikatory głosowe mają pomóc osobom niewidomym znaleźć nowe sposoby orientacji przestrzennej opartej na dźwiękach.

Z terenu dawnego Klasztoru udaliśmy się w kierunku klasycystycznego pałacu zbudowanego w latach 1804-06 dla niemieckiej rodziny von Treskow. Dowiedzieliśmy się, że po II wojnie światowej w pałacu miała siedzibę szkoła i przedszkole (do 1990r.). Później pałac przejął prywatny właściciel, który dopuścił jego dewastacji. Budynek został odkupiony i zabezpieczony  w grudniu 2002 r. przez Gminę Czerwonak.

Pałac otacza park krajobrazowy ze stawem, starym drzewostanem i pomnikowymi okazami drzew liściastych, założony w pocz. XIX w., według projektu Piotra Józefa Lenne, wieloletniego dyrektora ogrodów w Berlinie. Do parku zapraszają dwie klasycystyczne, murowane bramy wjazdowe z ok. 1810 r.

Przechodząc przez park skierowaliśmy się w kierunku zabudowań dawnego Zakładu Psychiatrycznego założonego w 1838 roku i działającego nieprzerwanie do II wojny światowej. Dowiedzieliśmy się, że do 1920 zakład w Owińskach był jedynym publicznym zakładem dla całej Prowincji Poznańskiej i jednym z najlepiej urządzonych w Niemczech. Rozbudowę obiektu w 1880 roku nadzorował Heinrich Laehr. Według stanu na 1911 rok dysponował 750 łóżkami.

Po wybuchu II wojny światowej, pacjenci szpitala (1100 chorych) zostali zamordowani przez Niemców w ramach akcji T4. Podczas działań wojennych część kompleksu została zniszczona. Od 1952 do 1993 w ocalałych zabudowaniach mieścił się Młodzieżowy Zakład Wychowawczy, obecnie teren znajduje się w rękach prywatnych.

Z Owińsk udaliśmy się dalej, w kierunku Dziewiczej Góry. W drodze, poza niesamowitymi walorami przyro-dniczymi Puszczy Zielonki zobaczyliśmy także dworek myśliwski von Treskow w Annowie. Ten zgrabny budynek jest interesującym przykładem XIX- wiecznej zabudowy szlacheckiej, utrzymanej w stylu neogotyckim. Dworek pełni obecnie funkcję leśniczówki Leśnictwa Annowo.

Około południa dotarliśmy do Dziewiczej Bazy, gdzie zaplanowaliśmy odpoczynek połączony z wieloma atrakcjami dla uczestników spaceru. Po części biesiadnej podzieliliśmy się na kilkuosobowe zespoły i zagraliśmy w grę terenową dotyczącą treści wyniesionych z dotychczasowej trasy spaceru. Dla uczestników gry przewidzianye były także atrakcyjne nagrody ufundowane zarówno przez Starostwo Powiatowe jak: Fundację PETRA senior, Gminę Czerwonak, Kozią Zagrodę oraz Firmę Benus. 

Dla dzieci przewidziane były także dodatkowe animacje – zabawy z chustą Klanzy, duże bańki mydlane.

 

 

Podczas przerwy w Dziewiczej Bazie Panie z Fundacji Akceptacja, w specjalnym namiocie medycznym uczyły uczestników zasad pierwszej pomocy przedmedycznej. Zarówno dzieci jak i dorośli wysłuchali części warsztatowej i przećwiczyli udzielanie pierwszej pomocy.

Po przerwie biesiadnej udaliśmy się na Dziewiczą Górę. Niegdyś wieża wspomagała leśników w ochronie przeciwpożarowej lasów, dziś służy każdemu, kto chce podziwiać okolice Puszczy Zielonki. Wystarczy pokonać 172 schody, aby znaleźć się 30 m ponad ziemią i zobaczyć okolice Czerwonaka w rozległej perspektywie.

Prosto z wieży udaliśmy się dalej, Drogą Świętego Jakuba do Kicina. Była to ostatnia atrakcja na trasie naszego sobotniego spaceru. W Kicinie zwiedziliśmy drewniany kościół pw. św. Józefa w Kicinie  Jest to jeden z kościołów znajdujących się na szlaku Kościołów Drewnianych

Od lokalnego przewodnika, historyka dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek dotyczących Kicina, okolic i samej świątyni. Istnieje prawdopodobieństwo, że kicińska parafia powstała już w XII-XIII w. Obecny drewniany kościółek wzniesiono na średniowiecznym grodzisku, zapewne w latach 1749-51 z fundacji biskupa poznańskiego Józefa Tadeusza Kierskiego na miejscu świątyni pod wezwaniem Wszystkich Świętych, którą rozebrano trzy lata wcześniej. Zachowała się oryginalna, zrębowa konstrukcja z bali sosnowych. Obecnie, oglądany z zewnątrz kościół cieszy oczy wyjątkowo zgrabną bryłą. Niewątpliwą atrakcją są cztery dzwony: „Józef”, „Nepomucen”, „Stanisław” i „Wawrzyniec”, odlane w roku poświęcenia kościoła.

Z okresu powstania kościoła pochodzą ołtarze, ławki kolatorskie, rokokowa polichromia oraz obrazy św. Stanisława i św. Józefa w bocznych ołtarzach. Natomiast starsze, bo z XVII w. są wizerunki Matki Boskiej Gostyńskiej (1678r.) w ołtarzu głównym i Matki Boskiej Śnieżnej (z ok. 1620-30r.). Część wyposażenia to dzieła sztuki ofiarowane przez współczesnych artystów poznańskich. Przy kościele stoi dzwonnica z 1985r., figura św. Józefa – dłuta Józefa Kaliszana (nieżyjącego już parafianina, profesora poznańskiej ASP) a obok plebania z początku XX w., nietynkowana z dachem naczółkowym oraz muzeum poświęcone historii kościoła i parafii.

W latach II wojny światowej hitlerowcy wywieźli proboszcza parafii do obozu dla księży w Chludowie, gdzie zmarł, a na probostwie urządzili obóz pracy i miejsce kaźni Żydów. Przed Kościołem znajduje się także tablica poświęcona wydarzeniom z czasów II wojny światowej.

 

 

 

 

Zapraszamy na kolejny spacer, który odbędzie się już 17.08.2019. Informacje o najbliższym spacerze znajdziecie pod następującymi linkami:

https://fundacja.petra-senior.pl/2019/06/14/serdecznie-zapraszamy-na-cykl-spacerow-poznaj-swojego-sasiada/

https://www.facebook.com/events/473888196679768/

Serdecznie zapraszamy na cykl spacerów „Poznaj swojego sąsiada”

Podczas wspólnych spacerów będziemy mieli okazję zapoznać się z atrakcjami turystycznymi oraz walorami krajoznawczymi znajdującymi się na szlakach powiatu poznańskiego, będziemy mogli zdobyć wiedzę o regionie i jego dziedzictwie kulturowym.

Wspólne przemierzanie szklaków będzie dla nas okazją do spotkań towarzyskich oraz poznania nowych osób, które zamieszkują inne gminy powiatu poznańskiego. Spotkania na szlaku będą także okazją do spotkań międzypokoleniowych oraz wymiany doświadczeń.

Aktywny tryb życia powinien prowadzić każdy z nas, niezależnie od wieku. Ruch wywiera bowiem zbawienny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu, dzięki czemu czujemy się lepiej. Spacery w których weźmiemy udział połączone ze zwiedzaniem regionu, w którym się żyjemy, to znakomity sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu. Wspólne spotkania na szlaku oraz podczas biesiadowania mogą wpłynąć również na wzmocnienie relacji międzyludzkich.

Szczegóły dotyczące tras znajdują się na plakatach.

Do uczestnictwa we wspólnych spacerach zapraszamy mieszkańców ze wszystkich gmin powiatu poznańskiego. W każdym spacerze może wziąć udział 35 osób. Każda osoba może skorzystać z jednego spaceru. Zapewniamy poczęstunek na trasie.

Dojazd na START i powrót każdy zapewnia sobie we własnym zakresie.

Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką opiekuna.

ZAPISY ROZPOCZNĄ SIĘ 24 czerwca od godziny 9:00

724 976 584