Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego

Celem realizowanego zadania jest wspieranie aktywności społecznej oraz zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu – mieszkańców powiatu poznańskiego, poprzez prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego.

W ramach działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego na terenie 3 gmin objętych zadaniem (Sychy Las, Murowana Gośliną, Stęszew) zostaną zorganizowane i przeprowadzone warsztaty dla seniorów.

W każdej z gmin objętych zadaniem zorganizowane i przeprowadzone zostaną po 2 warsztaty:

  1. Jak nie dać się oszukać w Internecie? – Seniorzy na tropie fake newsów.
  2. Jak wykorzystać tablet/smartfon do ćwiczenia funkcji poznawczych i zagospodarowania czasu wolnego?

Logo Fundacja PETRA senior

Logo Powiatu Poznańskiego
Uniwersytet Trzeciego Wieku - warsztaty Stęszew
Uniwersytet Trzeciego Wieku - warsztaty Suchy Las
Uniwersytet Trzeciego Wieku - warsztaty Murowana Goślina
Uniwersytet Trzeciego Wieku - warsztaty Murowana Goślina

Aktywni na PLUS

plakat fundusz celowy aktywni na plus

Zadanie publiczne pod tytułem
Aktywni na PLUS”
jest realizowane w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” Edycja 2022logo programu aktywni plusRealizatorem zadania jest Fundacja PETRA senior

Logo Fundacja PETRA senior

Celem zadania jest wzrost dostępu do różnorodnej oferty działań służących włączeniu społecznemu i wzrostowi aktywności społecznej w różnych aspektach życia osób starszych, w tym osób niesamodzielnych i ich opiekunów rodzinnych. W ramach zadania seniorzy i opiekunowie rodzinni mogą skorzystać z szerokiej oferty działań wspierających ich aktywność społeczną w środowisku i w miejscu zamieszkania.

Wszelkie realizowane w ramach zadania działania są nieodpłatne.

Grupa docelowa: osoby w wieku senioralnym (60+) o różnym stopniu sprawności, w tym seniorzy niesamodzielni oraz ich opiekunowie rodzinni w wieku senioralnym (60+).
Zadanie jest adresowane do mieszkańców Poznania oraz gmin powiatu poznańskiego: Murowana Goślina, Pobiedziska, Rokietnica i Suchy Las.

Nabór beneficjentów do zadania ma charakter otwarty i ciągły (do momentu wykorzystania dostępnej puli miejsc/usług).
Przy przyjmowaniu zgłoszeń liczyć się będzie ich kolejność.

Więcej informacji:
tel.: 665 006 501
mail: 
a.ziolkowska@petra-senior.pl

Projekt dofinasowany ze środków budżetu Państwa
Rządowy programu wieloletni na rzecz Osób Starszych
„Aktywni+” na lata 2021-2025
Dofinansowanie: 185 140,00
Całkowita wartość zadania: 205 780,00logo ministerstwa rodziny

 

Flaga i godło Polski

Dzienna opieka wytchnieniowa – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu osoby niepełnosprawnej.

Dzienna opieka wytchnieniowa - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu osoby niepełnosprawnejRealizatorem zadania jest Fundacja PETRA senior

Fundacja PETRA senior

Program realizowany we współpracy z Miastem Poznań

Logo Miasto Poznań

Celem zadania jest czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

Zadanie polegać będzie na świadczeniu opieki wytchnieniowej w miejscu wskazanym przez uczestnika zadania, które otrzyma pozytywną opinię Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Fundacja PETRA senior zaprasza do korzystania z wydzielonej części swojego lokalu przy ul. Poznańskiej 19 w Poznaniu.

W ramach realizacji zadania na rzecz jednego beneficjenta – opiekuna – zrealizowanych zostanie nie więcej niż 240 godzin usług opieki wytchnieniowej. Planuje się, że działaniami zostanie objętych minimum 15 beneficjentów – osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Maksymalna długość nieprzerwanego pobytu dziennego może wynosić nie więcej niż 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Przy realizacji usług, jeśli pobyt trwa więcej niż 4 godziny dziennie osobie z niepełnosprawnością zostanie zapewniony ciepły posiłek.

Grupa docelowa: Zadanie jest adresowane do Mieszkańców Miasta Poznania – członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nabór beneficjentów do zadania będzie miał charakter otwarty i ciągły (do momentu wykorzystania dostępnej puli usług).
Zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 16:00
telefonicznie: 724 976 584
mailowo: a.majchrzycka@petra-senior.pl
 Wszelkie realizowane w ramach zadania działania są nieodpłatne.

Flaga i godło Polski

Domowa opieka wytchnieniowa – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Domowa opieka wytchnieniowa - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnejRealizatorem zadania jest Fundacja PETRA senior

Logo Fundacja PETRA senior

Program realizowany we współpracy z Miastem Poznań

Logo Miasto Poznań

Celem zadania jest czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

Zadanie polegać będzie na świadczeniu opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

W ramach realizacji zadania na rzecz jednego beneficjenta – opiekuna – zrealizowanych zostanie nie więcej niż 240 godzin usług opieki wytchnieniowej. Planuje się, że działaniami zostanie objętych minimum 3 beneficjentów – osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Maksymalna długość nieprzerwanej opieki dziennej w miejscu zamieszkania może wynosić nie więcej niż 12 godzin.

Grupa docelowa: Zadanie jest adresowane do Mieszkańców Miasta Poznania – członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nabór beneficjentów do zadania będzie miał charakter otwarty i ciągły (do momentu wykorzystania dostępnej puli usług).
 Zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 16:00
telefonicznie: 724 976 584
mailowo: a.majchrzycka@petra-senior.pl
 Wszelkie realizowane w ramach zadania działania są nieodpłatne.