Plakat informuje o realizowanym zadaniu publicznym „UDAR – liczy się każda minuta”
Na plakacie widoczna jest następująca treść:

„UDAR – liczy się każda minuta”
Celem działania jest objęcie mieszkańców Poznania działaniami edukacyjnymi i zwiększenie ich wiedzy w zakresie przeciwdziałania udarom mózgu – zasad profilaktyki, wczesnego, rozpoznawania i sposobów postępowania w przypadku wystąpienia udarów mózgu oraz prowadzenie rehabilitacji poudarowej.

W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące działania:
3 wydarzenia profilaktyczno-edukacyjne w przestrzeni miejskiej Miasta Poznania.
8.06.2024 w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – godz. 10:00-16:00
7.09.2024 w parku wilsona podczas dożynek miejskich 2024 – godz. 10:00-18:00
8.09.2024 w parku cytadela przy restauracji “Umberto”- godz. 10:00-16:00
W programie m.in.: działania edukacyjne dotyczące udarów mózgu, edukacyjna mini gra miejska dla dzieci, spotkanie z neurologiem.

Indywidualna rehabilitacja poudarowa – fizjoterapia i terapia zajęciowa – łącznie 130 godzin.

Zadanie “UDAR – liczy się każda minuta” jest finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.
Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł.
Organizator:
Fundacja PETRA Senior

Return to article.