Na Plakacie widoczna jest następująca treść:

Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA – kontynuacja
ul. Poznańska 19, 60 – 848 Poznań
tel 665 006 501 lub 724 976 584
www.facebook.com/FundacjaPETRAsenior
Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania –
całkowita wartość zadania 450 000,00

Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA wspiera opiekunów faktycznych osób starszych niesamodzielnych zapewniając profesjonalną opiekę dzienną i zajęcia usprawniające dla seniorów znajdujących się pod ich opieką.

Domownicy przyjmowani są pod opiekę w sytuacjach, gdy opiekunowie, z różnych przyczyn nie mogą jej w stanie zapewnić np. ze względu na:
potrzebę odpoczynku, obowiązki zawodowe, konieczność załatwienia innych ważnych spraw: wizyty urzędowe, lekarskie, itp.

Zgłoszenia przyjmujemy w godzinach 8:00 – 16:00 osobiście lub telefoniczne:
Fundacja PETRA senior
ul. Poznańska 19, 60-848 Poznań
665 006 501 lub 724 976 584
www.fundacja.petra-senior.pl

Dom zapewnia opiekę w godzinach 7:00-18:00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.
Dedykowany jest osobom starszym po 60. roku życia będącymi podatnikami podatku dochodowego na rzecz Miasta Poznania i jego mieszkańcami.
Zapraszamy!
Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania –
całkowita wartość zadania 544 000,00
umowa nr ZSS-XIII.526.139.2023

Naszym domownikom zapewniamy:
profesjonalną i mądrą opiekę personelu przygotowanego do pracy z osobami starszymi,
– różnorodne zajęcia usprawniające poznawczo, z wykorzystaniem różnych form terapii: treningi poznawcze – ćwiczenia pamięci, terapia zajęciowa, trening higieniczny, trening kulinarny, aktywacja sensoryczna, rękodzieło, muzykoterapia, filmoterapia, hortiterapia i inne.  
– zajęcia usprawniające ruchowo prowadzone przez fizjoterapeutę,
– różnorodne zorganizowane formy aktywności: psychicznej, fizycznej, kulturalnej, kulinarnej, społecznej, sportowej, muzycznej,
– udział w dodatkowych imprezach okolicznościowych, zajęcia integracyjne,
– ciekawe propozycje zagospodarowania i spędzania czasu wolnego, udział w dodatkowych warsztatach, spotkaniach, wykładach, możliwość korzystania z internetu, komputera, biblioteki, prasy,
– stymulowanie utrzymywania przez domowników prawidłowych kontaktów z rodziną i najbliższym otoczeniem społecznym,
– wyżywienie.
Dodatkowo – zapewniamy domownikom oraz opiekunom osób starszych dostęp do wsparcia psychologicznego: „kawiarenka wsparcia” i dyżury psychologa.

Na plakacie widnieje grafika przedstawiająca cienie budynków w mieście.
Widneją także dwa loga: Fundacji PETRA senior i Urzędu Miasta Poznania, który finansuje działania Domu.
Zadanie publiczne finansowane z budżetu Miasta Poznania umowa nr ZSS-XIII.526.139.2023
Całkowita wartość zadani 544 000,00 zł.

Return to article.