Plakat informuje o możliwości korzystania z zajęć w Klubie Seniora „Pauza”

Na Plakacie widoczna jest następująca treść:

Fundacja PETRA senior serdecznie zaprasza osoby osoby po 60 roku życia zamieszkujące na terenie Miasta Poznania do uczestnictwa w działaniach Klubu Seniora „Pauza”

Spotkania w Klubie Seniora „Pauza” odbywają się Minimum dwa razy w tygodniu.

W czasie spotkań seniorzy korzystają z różnego rodzaju działań aktywizacji społecznej, obejmującej między innymi:
– aktywność ruchową w ramach gimnastyki grupowej,
– aktywność rekreacyjną i poznawczą w ramach zajęć z gerontologiem.

Dodatkowo planujemy: wyjścia kulturalne, 1 weekendowy wyjazd poza Poznań, warsztaty/ wykłady tematyczne.

Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 724 976 584 lub mailowo: fundacja@petra-senior.pl. Przy zapisach liczy się kolejność zgłoszeń. Aktualnie przyjmujemy na listę rezerwową.

Do udziału w zajęciach zapraszamy mieszkańców Poznania, którzy ukończyli 60 rok życia i opłacają podatek dochodowy na rzecz Miasta Poznania.

W Klubie Seniora „Pauza” mile widziane są osoby, które na co dzień opiekują się lub wspierają w chorobie inne osoby starsze, w szczególności zaś: współmałżonka, rodzeństwo, przyjaciela, sąsiada. Podopiecznym naszych klubowiczów zapewniamy opiekę w czasie zajęć w klubie

Seniorom, których wspierają klubowicze zapewniona zostanie możliwość opieki i atrakcyjnego spędzenia czasu w ramach innego realizowanego przez Fundację zadania pn. „Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA”.
Możliwość ta dotyczy zajęć, które odbywać się będą w siedzibie Fundacji.

Na plakacie widnieje zdjęcie dwóch seniorek i jednego seniora grających w jengę.
Widneją także trzy loga: Fundacji PETRA senior, Klubu Seniora „Pauza” i Urzędu Miasta Poznania, który finansuje działania Klubu.
Klub Seniora „PAUZA” – Zadanie sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania – umowa nr ZSS-XIII.526.152.2023

Return to article.